กระทรวงพลังงานหนุนเอกชนขยายลงทุนท่อส่งน้ำมันเชื่อมเมียนมาและจีนตอนใต้

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน หนุนเอกชน ศึกษาเชื่อมต่อท่อน้ำมันจาก จ.พิจิตร เข้าไปยังเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา พร้อมขยายท่อขนส่งน้ำมัน จาก จ.ลำปาง ไปยัง จ.เชียงใหม่ หวังเชื่อมเข้าไปยังประเทศจีนตอนใต้ เพื่อต้องการยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านพลังงานของประเทศอาเซียน เผยโครงการท่อขนส่งน้ำมันทั้งสายเหนือ-อีสาน แล้วเสร็จตามแผนปี 2563-2564

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ FPT (บริษัทในเครือ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ หรือ BAFS) ถึงความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือ(จากคลังน้ำมันบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา-ลำปาง รวมระยะทาง 569 กิโลเมตร) โดยคลังน้ำมันที่จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้ว ส่วนคลังน้ำมันจ.ลำปาง มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมากกว่า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2562นี้ และจะเริ่มขนส่งน้ำมันได้ภายในต้นปี 2563

นอกจากนี้ในอนาคตทางบริษัท FPT มีแผนขยายโครงการท่อขนส่งน้ำมันเส้นเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา และจีนตอนใต้ ทำให้การส่งออกน้ำมันจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเบื้องต้นอาจใช้วิธีตั้งคลังน้ำมันในพื้นที่เขตชายแดน จากนั้นจะใช้วิธีขนส่งทางรถบรรทุกเข้าไปยังประเทศนั้นๆ โดยการวางท่อส่งน้ำมันเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เพราะต้องหารือระดับนโยบาย เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศแตกต่างกันในเรื่องการบริหารจัดการท่อขนส่งน้ำมัน

- Advertisment -

ขณะที่โครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จากสระบุรี-ขอนแก่น ระยะทาง 350 กิโลเมตร)  ซึ่งบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ TPN (บริษัทในเครือ บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี หรือ PSTC) เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วๆนี้ ซึ่งตามแผนโครงการท่อขนส่งน้ำมันสายตะวันออกเฉียงเหนือจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2564

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานมอบหมายให้บริษัท FPT หารือกับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) เพื่อทำข้อตกลงในการเชื่อมท่อขนส่งน้ำมันบริเวณต.เชียงรากน้อย และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการขยายโครงข่ายของท่อขนส่งน้ำมัน จาก จ.พิจิตร เข้าไปยังเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา และขยายท่อขนส่งน้ำมัน จาก จ.ลำปาง ไปยัง จ.เชียงใหม่ เชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนของกระทรวงพลังงานที่ต้องการยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านพลังงานของประเทศอาเซียน

Advertisment

- Advertisment -.