กรมเชื้อเพลิงฯ อนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม แหล่งผลิต “นงนุช”ในแปลงG11/48

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม “นงนุช” ขนาด 363.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส)  โดย บริษัท เอ็มพี จี 11 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน มีแผนจะผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงปี 2564-2576 คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศอีกประมาณ 5 พันบาร์เรลต่อวัน

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการปิโตรเลียม ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้มีการอนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุช จำนวน 363.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีบริษัท เอ็มพี จี 11 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

โดยในเบื้องต้นมีการประเมินอัตราการผลิตน้ำมันดิบจากพื้นที่ผลิตดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 5 พันบาร์เรลต่อวัน โดยบริษัทผู้ดำเนินงานมีแผนจะผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงปี 2564-2576

- Advertisment -

ซึ่งการอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุชครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศ จากเดิมที่มีการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลอยู่ที่ประมาณ 1.25 แสนบาร์เรลต่อวัน

Advertisment

- Advertisment -.