กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวมพลังบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ประกอบการปิโตรเลียม ร่วมกิจกรรมในโครงการ “รวมพลังบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

วันที่ 28 มีนาคม 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการ “รวมพลังบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอฟ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งได้รับปริมาณโลหิตรวมจำนวน 23,850 ซีซี

สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างการบริจาคโลหิต

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ประกอบการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมกิจกรรมในโครงการ “รวมพลังบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อเป็นการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน เนื่องจากการร่วมบริจาคโลหิตในปริมาณมากจะนำไปสู่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายชีวิต อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะต่อผู้อื่นด้วย

- Advertisment -

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตในประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมทั้งเป็นโลหิตสำรองไว้ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งนับเป็นเดือนที่มีแนวโน้มการขาดแคลนโลหิตมากที่สุด เพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด โดยได้ประสานการดำเนินงานบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.