กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกาศให้บุคคลากรงดเดินทางไป9ประเทศเสี่ยงCOVID-19

- Advertisment-

ทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ COVID-19 โดยขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดชะลอการเดินทางไปยัง 9 ประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์  อิตาลี  อิหร่าน มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน รวมทั้งงดการจัดกิจกรรมสัมมนา การประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรือการเชิญบุคคลจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแจ้งไปยังผู้ประกอบการปิโตรเลียมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26ก.พ.2563 กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลกและกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้แจ้งเตือนระดับ 3   โดยได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปยัง 9 ประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์  อิตาลี  อิหร่าน มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน  ให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน  แต่หากเป็นกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา  ส่วนผู้ที่เดินทางไปหรือกลับ ที่ต้องมีเส้นทางแวะผ่าน(Transit )กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงดังกล่าวให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางและศึกษามาตรการของประเทศเป้าหมายและปฏิบัติตามการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศนั้นโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้หากมีการสำรวจพบบุคคลากรที่เดินทางไปกลับประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศ ให้ผู้อำนวยการกองหรือศูนย์ พิจารณาดำเนินการให้หยุดราชการเพื่อเฝ้าระวัง โดยไม่นับเป็นวันลา
รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมสัมมนา การประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หรือการเชิญบุคคลจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแจ้งไปยังผู้ประกอบการปิโตรเลียมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุชอย่างเคร่งครัด

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ทั้งปตท.และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ได้มีการแจ้งยกเลิกการจัดงานประชุมหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่นงานกีฬาPTT Group สามัคคี 2020 ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนก.พ.นี้ หรืองานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี ของ กฟผ.ที่จะมีขึ้นปลายเดือน มี.ค.นี้ เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.