กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก อย่างเป็นทางการ​

DCIM100MEDIADJI_0065.JPG
- Advertisment-

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์อย่างเป็นทางการ หนุนพลังสะอาดที่ได้จากการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดันประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และกรมชลประทาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 7 เมกะวัตต์) เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 45,000 ตัน/ปี ตอบโจทย์พลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อน สอดรับกับนโยบายพลังงานของประเทศ พร้อมมุ่งสู่ Carbon Neutrality ควบคู่กับดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.