กฟผ. เปิดขายซองประมูลโซลาร์ลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธร 20 มิ.ย.นี้

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดขายซองประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) ที่เขื่อนสิรินธร ขนาด 45 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดซองประมูล 20 สิงหาคมนี้    

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเปิดประกวดราคาจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ กฟผ. และเป็นโครงการ Hybrid แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดเปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดซองประมูลในวันที่ 20 สิงหาคมนี้

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (TOR) เปิดประมูลโครงการดังกล่าว กำหนดให้เป็นการเปิดประมูลแบบนานาชาติ (International Competitive Bidding) เนื่องจากรายละเอียดโครงการเป็นการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน้ำ และใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Double glass หรือกระจกสองชั้น เพราะมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่วางแผงโซลาร์เซลล์ใกล้ผิวน้ำ ซึ่งมีความชื้นสูงและยังมีการเคลื่อนไหวของผิวน้ำตลอดเวลา แต่ยังมีผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศเพียง 1-2 รายเท่านั้น ที่สามารถผลิตชนิด Double glass ได้ จึงจำเป็นต้องเปิดประมูลแบบนานาชาติ

Advertisment

- Advertisment -.