กฟผ. เดินหน้าจัดหา​ LNG​ ตั้งแต่ปี 2566​ – 2570 ปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี

- Advertisment-

กฟผ. เดินหน้าจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สัญญาระยะสั้น ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2570 ปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปีใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยได้ราคาต่ำกว่าราคาเกณฑ์มาตรฐานที่​ กพช.เห็นชอบ

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สัญญาระยะสั้น ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2570 ปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ด้วยวิธีแข่งขันราคา เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงของ กฟผ. รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

- Advertisment -

โดยเรือขนส่ง LNG ลำแรกเข้าเทียบท่าสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 2 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 การจัดหาและนำเข้า LNG ครั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการตาม (ร่าง) แนวปฏิบัติการจัดหา LNG ที่กำหนดโดย กกพ. สำหรับกลุ่มผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติที่จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ และกลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรม และกิจการของตนเอง ซึ่งได้ราคาต่ำกว่าราคาเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

Advertisment

- Advertisment -.