กฟผ.เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ค้านานาชาติ ร่วมประมูลจัดหาLNG ให้กฟผ.ไม่เกิน1.5ล้านตันต่อปี

- Advertisment-

กฟผ.ออกประกาศเชิญชวนผู้ผลิต – ผู้ค้านานาชาติที่มีศักยภาพในการจัดหา LNG ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ให้กับ กฟผ. เข้ายื่นเอกสารแสดงความสนใจก่อนเข้าสู่กระบวนการแข่งขันด้านราคา โดยจะต้องมีราคาถูกกว่าราคาLNG ต่ำสุดตามสัญญาจัดหาระยะยาวของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน คาดเริ่มนำเข้าได้ภายในปี 2562

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความก้าวหน้าในการเตรียมการเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ กฟผ. ว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ผลิตหรือผู้ค้า LNG ในตลาดสากลยื่นเอกสารแสดงความสนใจ (REOI) พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่แสดงถึงความพร้อมในการจัดส่ง LNG ให้ กฟผ. พิจารณาคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันราคา โดย กฟผ. จะคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีประสบการณ์ มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการจัดส่ง LNG ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การจัดหาต่างประเทศของ กฟผ. http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

ทั้งนี้ การออกประกาศเชิญชวนดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ให้มีการเตรียมร่างสัญญาและเอกสารเพื่อดำเนินการจัดหา LNG ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และให้ กฟผ. เริ่มนำเข้า LNG ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี เพื่อนำไปใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ภายในปี 2562  โดยราคา LNG ที่ กฟผ. จัดหานั้น จะต้องไม่สูงกว่าราคา LNG ต่ำสุดตามสัญญาจัดหาระยะยาวของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และได้มอบหมายให้ กฟผ. ทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ของประเทศ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.