กฟผ.เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประกวดราคางานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง115kv

- Advertisment-

กฟผ. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประกวดราคางานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ผาจุก สิริกิติ์ และ อุตรดิตถ์ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ผาจุก รวมถึงงานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ สิริกิติ์ และ อุตรดิตถ์ สำหรับงานระบบส่งไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2436 0242 และ อีเมล์ http://procurement.tse@egat.co.th ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

Advertisment

- Advertisment -.