กฟผ.ลุยธุรกิจLNG ครบวงจร เล็งเข้าถือหุ้นแหล่งผลิตในอีก4 ปีข้างหน้า

- Advertisment-

กฟผ.ลุยธุรกิจLNG ครบวงจรทั้งอัพสตรีมและดาวน์สตรีม เล็งตั้งเป้าเข้าถือหุ้นแหล่งผลิต LNG ในอีก 4 ปีข้างหน้า

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจ LNG ของ กฟผ. ว่า อยู่ภายใต้กลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจเดิม โดย กฟผ.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ให้นำเข้าLNG ในอีก 3 ปีข้างหน้าปริมาณรวม 5.5 ล้านตัน แบ่งเป็น 1.9 ล้านตันในปี 2564 และในปี 2565-2566 อีกปีละ 1.8 ล้านตัน

สำหรับโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit : FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นั้น คาดว่าไตรมาสแรกของปี 2564 จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นจะจัดหาผู้รับเหมาต่อไป

- Advertisment -

การเข้าสู่ธุรกิจLNG ของ กฟผ.มุ่งที่จะดำเนินการให้ครบวงจรทั้งอัพสตรีมและดาวน์สตรีม โดยอาจจะลงทุนผ่านบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อความคล่องตัว หรือดำเนินการผ่านบริษัทลูกที่ กฟผ.ถือหุ้นใหญ่ เช่น ราช กรุ๊ป และจะเป็นการทำธุรกิจร่วมกับพันธมิตร ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจอัพสตรีมนั้น ได้วางเป้าหมายที่จะเข้าไปถือหุ้นในแหล่งผลิตLNG ในอีก 4 ปีข้างหน้า

ที่ผ่านมา กฟผ.ได้มีการทดลองนำเข้า LNG แบบ spot จำนวน 2 คาร์โก้ คาร์โก้ละ 65,000 ตัน ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2562 และ เม.ย.2563 ซึ่งถือว่าผ่านกระบวนการ procurement ต่างๆได้เรียบร้อย และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ ในส่วนที่ไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายก๊าซกับ ปตท.

Advertisment

- Advertisment -.