กฟผ.ลงพื้นที่เขื่อนและชุมชนเตรียมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในปี 64 กว่าหนึ่งหมื่นอัตรา

- Advertisment-

กฟผ.เตรียมลงพื้นที่เขื่อนและชุมชน กำหนดขอบเขตงานเพื่อจ้างนักศึกษาจบใหม่ ในปี 2564 กว่า 1 หมื่นอัตรา ระยะเวลา 1 ปี และพยายามจะต่อยอดการจ้างงานให้มีความต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างไทย กฟผ.สร้างพลังชุมชน”

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยถึงแนวทางการจ้างนักศึกษาจบใหม่ตามนโยบายรัฐบาลว่า กฟผ.อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงพลังงาน ถึงแนวทางการจ้างนักศึกษาจบใหม่ ประมาณ 1 หมื่นคน เพื่อให้เข้ามาช่วยงาน กฟผ. แต่เบื้องต้นเห็นว่าหลังจ้างงานประมาณ 1 ปีแล้ว ควรจะต้องมีการต่อยอดให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วย ส่วนการจะจ้างมาทำหน้าที่อะไรนั้น ทาง กฟผ.ต้องลงสำรวจพื้นที่เขื่อน และชุมชนโดยรอบ เพื่อกำหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจนก่อน ทั้งนี้การจ้างงานดังกล่าวจะใช้งบส่วนหนึ่งของ กฟผ.และงบสมทบส่วนหนึ่งจากภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม กฟผ.พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ แม้สิ้นปี 2563 นี้ ผลกำไรของ กฟผ.จะปรับลดลงตามยอดการใช้ไฟฟ้าปี 2563 ที่ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนก็ตาม

- Advertisment -

ทั้งนี้ กฟผ.ยังสามารถส่งเงินเข้ารัฐได้ในสัดส่วน 45% ของกำไร โดยเมื่อปี 2562 กฟผ.มีกำไร 3 หมื่นล้านบาท และส่งเงินเข้ารัฐ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2563 นี้ การส่งเงินเข้ารัฐจะเป็นไปตามกำไรที่ลดลงเช่นกัน

ทั้งนี้ กฟผ.ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะเข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างไทย กฟผ.สร้างพลังชุมชน”

โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด และในปีนี้ กฟผ. จะจัดทริปนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวใน 4 เส้นทาง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ ใน จ.กาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ควบคู่กับการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนทั้งในส่วนของร้านค้าภายในเขตเขื่อน โรงไฟฟ้า การจัดตลาดนัดสินค้าชุมชนในพื้นที่ กฟผ. สำนักงานใหญ่ นำชุมชนร่วมจัดแสดงสินค้ากับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ในกลุ่มบนเฟสบุ๊ก (Facebook) ที่มีชื่อว่า “ตลาดนัดเอนจี้ ของดีทั่วไทย” โดยมีจิตอาสา กฟผ. คอยดูแลช่วยเหลือชุมชนในการโพสต์สินค้าให้น่าสนใจ ช่องทางการจัดส่งสินค้า และ กฎหมายการค้าขายออนไลน์

Advertisment

- Advertisment -.