กฟผ.พร้อมนำประสบการณ์ดูงานสเปนและโปรตุเกส เดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนในไทย

- Advertisment-

กฟผ.พาสื่อดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมไฟฟ้าในสเปนและโปรตุเกส เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับอีกหลายโครงการของกฟผ.ที่จะดำเนินการภายใต้แผนPDP2018  และนโยบายของรัฐมนตรีพลังงาน

การดูงานครั้งนี้ซึ่งเดินทางระหว่างวันที่ 2-13 ก.ย. 2562  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ถูกถอดรหัสออกมาเป็นนโยบายพลังงานที่เข้าถึงทุกคน(Energy for All ) ของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบัน และ แปลงเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ PDP2018

โดยบทบาทของกฟผ.ตามแผนPDP2018 ได้รับมอบหมายให้พัฒนาโรงไฟฟ้าหลัก 6,150เมกะวัตต์ และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่ให้ความเสถียรในการจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 16 โครงการ  ใน9 เขื่อนหลักของ กฟผ. กำลังการผลิตรวม 2,725เมกะวัตต์   ตลอดจนบทบาท ในการรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยการปรับปรุงโรงไฟฟ้าและระบบส่งให้มีความยืดหยุ่น (Grid Modernization) และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบส่งเพื่อรองรับการส่งถ่ายไฟฟ้าในภูมิภาค (Grid Connectivity )

- Advertisment -
การศึกษาดูงานที่สเปนและโปรตุเกส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี แผนPDP2018 และนโยบายEnergy for All ของรัฐมนตรีพลังงาน

ทั้งนี้ในการนำคณะสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์เดินทางไปดูงานที่สเปนและโปรตุเกส ซึ่งนำโดย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ. และนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง ของกฟผ.มี โปรแกรมที่จะไปเยี่ยมชม โรงไฟฟ้า LA PLANA Hybrid Prototype
ที่เมืองZaragoza ประเทศสเปน ซึ่งผสมผสานทั้งพลังงานลม แสงอาทิตย์ เครื่องยนต์ดีเซล มาผลิตไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตลอด24ชม. สอดคล้องกับ โครงการที่กฟผ.กำลังดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ลำตะคองควบคู่กับHybrid Energy Storage  ติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ และ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

การดูงานโรงไฟฟ้าจากขยะ Zabalgarbi Waste to Energy กำลังการผลิต 99.5เมกะวัตต์ ที่เมือง Bilbao  ประเทศสเปน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทย ที่ส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าจากขยะรวม 400เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวัตต์

การดูงานโรงไฟฟ้า Alto Rabagao Dam ที่เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ซึ่งสอดคล้องกับที่ กฟผ.กำลังดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นำร่องที่เขื่อนสิรินธร ขนาด 45เมกะวัตต์ (ใหญ่ที่สุดในโลก)

การดูงานระบบบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน RE Forecast , RE Control เรื่อง Grid Connectivity ที่ EDPR Dispatch Center ของโปรตุเกส  ที่กฟผ.มีแผนจะดำเนินการเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ. กล่าวบรรยายกับคณะสื่อมวลชน

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ. กล่าวยืนยัน กับคณะสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางมาดูงานครั้งนี้ ว่า กฟผ.ไม่ได้คัดค้านการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แต่ตรงกันข้าม กฟผ.มีการทดลองดำเนินการในเรื่องพลังงานหมุนเวียนมาโดยตลอด เพื่อติดตามการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ให้สามารถนำพลังงานหมุนเวียน มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า และความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวม

โดยการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพราะ ต้องการให้มาเรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเองว่าในต่างประเทศ ที่ส่งเสริมเรื่องของพลังงานหมุนเวียนมาก่อนไทยนั้น มีต้นทุนค่าไฟฟ้าและระบบการบริหารจัดการกันอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่  เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรง ไปสื่อสารต่อกับประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.