กฟผ. นำเข้า LNG ล็อตแรกสำเร็จ ส่งสัญญาณเปิดเสรีก๊าซ

- Advertisment-

กฟผ. เป็น Shipper จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหม่ได้สำเร็จ หลังเรือขนส่ง LNG ล็อตแรกปริมาณ 65,000 ตัน เข้าเทียบท่าของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) อ.มาบตาพุด จ.ระยอง แล้ววันนี้ ส่งสัญญาณความพร้อมเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

วันนี้ 28 ธ.ค.2562​ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด จัดพิธีฉลองรับเรือ Seri Angkasa ที่บรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) ลำแรก ปริมาณ 65,000 ตัน โดยมีนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr.Ezhar Yazid Jaafar ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด (PLL) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. นายโชคชัย ธนเมธี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

- Advertisment -

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า​ กฟผ. และ บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ได้เป็นผู้จัดหาและนำเข้า LNG รายแรกตามนโยบายการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG แก่บุคคลที่สาม จากเดิมที่มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียวตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่ง กฟผ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทำหน้าที่เป็น Shipper รายใหม่ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อปี 2560 โดยพิธีฉลองรับเรือ LNG ลำแรกในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จทางด้านพลังงานของประเทศไทย และเป็นบทพิสูจน์ว่าสถานี LNG และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของไทยมีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติในอนาคต

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ปิโตรนาส แอลเอ็นจี เป็นผู้ชนะการประมูลราคานำเข้า LNG ในครั้งนี้ ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการตามนโยบายการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG แก่บุคคลที่สามของรัฐบาลที่มอบหมายให้ กฟผ. เป็น Shipper รายใหม่ ในการดำเนินการจัดหา LNG ในปริมาณ 65,000 ตัน จำนวน 2 ลำเรือ รวม 130,000 ตัน ซึ่งการนำเข้า LNG ล็อตแรก นับเป็นการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. (ขวา)

Mr.Ezhar Yazid Jaafar ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี กล่าวว่า ปิโตรนาส แอลเอ็นจี มีความยินดีที่ได้เป็นผู้จัดหา LNG ให้กับ กฟผ. ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ และความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเข้า LNG ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

 

สำหรับการนำเข้า ​LNG​ ครั้งนี้​ กฟผ. ได้ดำเนินการจัดหาตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ที่เห็นชอบให้ กฟผ. จัดหา LNG แบบตลาดจร (Spot) ในปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน โดยล็อตแรกนำเข้าในเดือน ​ธ.ค.62 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกสูง (Peak) และเดือน เม.ย. 63 เป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกต่ำ (Off-Peak) โดยเมื่อเรือ LNG เทียบท่า กฟผ. จะทำการแปลงสภาพ LNG จากของเหลวให้เป็นก๊าซส่งเข้าสู่ท่อส่งก๊าซของ ปตท. เพื่อส่งก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ซึ่งจากการคำนวณจะช่วยให้ค่าไฟฟ้ามีราคาถูกลงประมาณ 0.01 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่ LNG จากเรือลำที่ 2 เดือน เม.ย.63 จะนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1 จะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงประมาณ 0.42 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ กฟผ. และ บริษัท PETRONAS LNG LTD. (PLL) ได้มีพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ปริมาณ 130,000 ตัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ ซึ่งมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมแลกสัญญากับ Mr.Ezhar Yazid Jaafar ประธานกรรมการบริหารบริษัท PETRONAS LNG LTD. (PLL) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันการจัดหา LNG และเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (LNG Hub) ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.