กฟผ. ทยอยส่งมอบตู้ตรวจโควิดและของใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

- Advertisment-

กฟผ. ทยอยส่งมอบตู้ตรวจโควิดและของใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เริ่มนำร่องวันนี้ในพื้นที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และนนทบุรี ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่สูงเป็นลำดับแรก

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรัฐบาลต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 25 จังหวัด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เบื้องต้น กฟผ. ได้ทยอยจัดส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยังจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และนนทบุรี ดังนี้
– ตู้ตรวจโควิด 3 ตู้
– เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดต่าง ๆ จำนวน 1,068 ลิตร
– เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 20 อัน
– ผ้าห่ม ENGY จำนวน 1,060 ผืน
– น้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 16,800 ขวด
– พัดลม จำนวน 60 ตัว
– ชุด PPE จำนวน 200 ชุด

- Advertisment -

ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ประสานงานแต่ละจังหวัดเพื่อสอบถามความช่วยเหลือที่ต้องการ และจะดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลสนามแต่ละจังหวัดโดยเร็วที่สุด หากโรงพยาบาลสนามใดต้องการตู้ตรวจโควิดสามารถติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. โดยส่งอีเมลมาที่ arthit.u@egat.co.th

ทั้งนี้การพิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าว กฟผ. จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสุดกำลัง

ที่ผ่านมา กฟผ. ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 175 ล้านบาท ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 อาทิ ตู้ตรวจโควิด 450 ตู้ หน้ากากอนามัย 530,000 ชิ้น เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ 3,500 อัน ชุด PPE จำนวน 50,000 ชุด เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 80,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 247 แห่งใน 64 จังหวัดทั่วประเทศ

Advertisment

- Advertisment -.