กฟผ. ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบนยอดตึก20ชั้นบรรเทาปัญหาฝุ่นPM2.5

- Advertisment-

กฟผ. ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบนยอดตึก 20 ชั้น สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมฉีดน้ำล้างถนน ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กฟผ. โดยก่อนหน้านี้ได้นำรถดับเพลิงไปช่วยฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณชุมชนรอบพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมทั้งแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ไปแล้ว

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดเผยว่า ตามที่หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงกำลังเผชิญกับสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศที่สะสมเกินค่ามาตรฐาน และเริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนั้น กระทรวงพลังงานได้ประสานขอความร่วมมือให้ กฟผ. ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบริเวณดาดฟ้าอาคารในบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้ละอองไอน้ำขนาดเล็กกระจายสู่อากาศ ช่วยลดและบรรเทาปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น PM 2.5 บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบได้ส่วนหนึ่ง

สำหรับระบบพ่นละอองไอน้ำที่ติดตั้งในครั้งนี้จะมีลักษณะเป็นหัวฉีดพ่นละอองไอน้ำจำนวนประมาณ 1,000 หัว ติดอยู่บริเวณรอบดาดฟ้าของอาคาร ท.102 ที่เป็นอาคารสูง 20 ชั้น ใช้น้ำประปาที่ผ่านเครื่องกรองมาฉีดพ่น โดยระบบดังกล่าวจะทำงาน 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้าและบ่าย ช่วงละ 4-5 ชั่วโมง

- Advertisment -

ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ มาทำการตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานของ กฟผ. และชุมชนใกล้เคียง เพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่นในแต่ละช่วงเวลา

โดยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ในวันที่เกิดฝุ่นละอองในอากาศ สูงเกินมาตรฐาน กฟผ. ได้นำรถดับเพลิงไปช่วยฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณชุมชนรอบพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมทั้งแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.