กฟผ.ตั้งงบ20ล้าน เดินหน้า 3โครงการERC Sandbox

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ตั้งงบ 20 ล้านบาท สำหรับเดินหน้า 3โครงการ ERC Sandbox ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ที่กฟผ.ได้รับการอนุมัติ เพื่อพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงาน คาดเห็นผลภายใน 3 ปี

นางสาวจิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ “ทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)”ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ที่ กฟผ.ได้รับการอนุมัติจำนวน 3 โครงการ  ว่า ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้ 20 ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเป็นการทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งในแต่ละโครงการ  ประกอบด้วย 1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมเดลทดสอบในโครงการ ENGY Energy is yours ที่ กฟผ.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจะดำเนินการทดสอบใน 3 พื้นที่ คือ 1. โครงการพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค Zone ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ 2. โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 และ 3. โครงการคาซ่า พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ

ส่วนโครงการที่ 2 คือ โครงการ Eco-living through smart energy innovations สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Advertisment -

และโครงการที่ 3. คือ โครงการศรีแสงธรรมโมเดล ของโรงเรียนศรีแสงธรรม

โดยทั้ง 3 โครงการERC Sandbox ของ กฟผ.จะเข้าไปลงทุนติดตั้งนวัตกรรมใหม่ๆในพื้นที่ เช่น โซลาร์รูฟท็อป บนหลังคา เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและส่วนที่เหลือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างอาคารที่อยู่ในพื้นที่ ภายใต้ระบบสมาร์ทกริด และในรูปแบบ Peer-to-Peer trading โดยที่ กฟผ.จะไม่มีรายได้ หรือ ผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าว แต่จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคต  ซึ่งโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

นอกจากนี้ กฟผ.ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “EGAT Eco Plus+ เมืองนิเวศแห่งความสุข” ซึ่งจะทำเป็นสมาร์ทซิตี้ และมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการสมาร์ทซิตี้เมืองนนทบุรีต่อไปด้วย

Advertisment