กฟผ. ชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก ใช้ชีวิตติด ‘Neutral’ หนุนแก้ปัญหาโลกรวน

- Advertisment-

กฟผ. ชวนคนไทยร่วมปรับวิธีคิด ปรับพฤติกรรม ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนโดยเริ่มจากตนเอง ช่วยขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วานนี้ (1 มิถุนายน 2566) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตติด Neutral” สร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ให้กับคนไทยในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศบรรลุเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” หรือ Carbon Neutrality ในปี 2050 โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พนักงาน กฟผ. ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักษาความมั่นคงทางพลังงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาโลกรวน เพื่อปรับวิธีคิด และพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ กฟผ. ได้ตั้งเป้าหมายนำพาองค์กรและประเทศบรรลุ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” โดยได้ขับเคลื่อนองค์กรผ่านกลยุทธ์ ‘Triple S’ คือ Sources Transformation การเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การปรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นและทันสมัยรองรับพลังงานหมุนเวียน ศึกษาเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำมาใช้ในอนาคต Sink Co-Creation เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอน ผ่านโครงการปลูกป่าล้านไร่ ในเวลา 10 ปี โดยร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน และ Support Measures Mechanism ดำเนินโครงการสนับสนุนให้สังคม มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย สร้างต้นแบบหอฟอกอากาศสำหรับชุมชนด้วยเทคนิคพลาสมาเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน Sensor for All ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองที่ติดตั้งบริเวณโรงไฟฟ้า โรงงานขนาดใหญ่ สี่แยกไฟแดงที่มีการจราจรหนาแน่น สถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดกว่า 1,200 จุด ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง
ให้ประชาชนสามารถวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศได้

- Advertisment -

สำหรับไฮไลต์ของงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ในปีนี้ คือ การจัดเสวนาในหัวข้อ “ปรับชีวิต พิชิตความเป็นกลางทางคาร์บอน” ซึ่งได้รับเกียรติจากกูรูด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร นักจัดรายการช่อง The Standard

ธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ

ด้านนายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ได้ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันง่าย ๆ ผ่าน กลยุทธ์ 4 ป. คือ 1) ปิดไฟ 2) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศา 3) ปลดปลั๊กไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน และ 4) เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

Advertisment

- Advertisment -.