กพช.ปรับลดรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเหลือปีละ 20 เมกะวัตต์

N4431
- Advertisment-

กพช.อนุมัติรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปทั้งบ้านที่อยู่อาศัย และกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในปี 2565 เป้าหมายรวมปีละ 20 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเป็นการปรับลดปริมาณลงจากเดิมที่กำหนดไว้ปีละ 100 เมกะวัตต์​

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน​แห่งชาติ (กพช.)​ในวันที่ 9 มี.ค. 65 ว่า ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ดังนี้ 1.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภท บ้านอยู่อาศัย (โซลาร์ภาคประชาชน) ให้มีการรับซื้อต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดเป้าหมาย การรับซื้อปีละ 10 เมกะวัตต์ (MWp) ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 2.20 บาทต่อหน่วย และระยะเวลารับซื้อ 10 ปี ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายการรับซื้อ มอบให้ กบง. พิจารณากำหนด เป้าหมายดังกล่าวได้

2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2565 กำหนดเป้าหมายการรับซื้อ 10 เมกะวัตต์ (MWp) ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 1.00 บาทต่อหน่วย และระยะเวลารับซื้อ 10 ปี

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าว​ศูนย์ข่าว​พลังงาน​(Energy News​Center-ENC​ )​ รายงานว่า เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อป ในปี65 เป็นต้นไปนั้นมีการปรับลดปริมาณรับซื้อลงจากเดิมปีละ 100 เมกะวัตต์ เหลือเพียงปีละ 20 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย เพราะอัตรารับซื้อไฟฟ้าไม่จูงใจ

Advertisment

- Advertisment -.