กบน.เตรียมขยายกรอบวงเงินชดเชย LPG เล็งกู้เพิ่ม เติมสภาพคล่องกองทุน​น้ำมัน

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน นัดประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในวันที่ 28 ก.ย. 2564 ขยายกรอบวงเงินบัญชี LPG เพื่อรองรับมติ กบง. ที่ให้ตรึงราคา LPG ต่อถึง ธ.ค. 2564 ท่ามกลางฐานะ​เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ร่อย​หรอ​คาดว่าจะเหลือใช้ได้อีกแค่ 6 เดือน ขณะที่ราคา LPG โลกพุ่งสูงสุดในรอบปีแตะ 700 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ดันราคาชดเชยพุ่งถึง 12 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้องใช้เงินชดเชยอีกประ​มาณ 3,900 ล้านบาท ในช่วง​ 3 เดือนข้างหน้าโดยเล็งกู้เงินเติมส​ภาพ​คล่อง​กองทุน​น้ำมัน​ตาม​กรอบ​กฏหมายอีกไม่เกิน 20,000 ​ล้านบาท​

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน จะมีการประชุมกันในวันที่ 28 ก.ย. 2564 นี้ เพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินบัญชีก๊าซหุงต้ม ( LPG) เพิ่มจาก 18,000 ล้านบาท สำหรับดูแลราคา LPG ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 ที่เห็นชอบให้คงราคาขายปลีก LPG ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรอบวงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในบัญชีLPG ที่ กบน.เคยอนุมัติไว้อยู่ที่ 18,000 ล้านบาท แต่มีการใช้เงินชดเชยราคาจนเหลือประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการตรึงราคาตามมติ กบง. จึงต้องมีการขยายกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีก โดยทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กำลังพิจารณาว่าจะเสนอให้ขยายกรอบแบบเดือนต่อเดือน หรือขยายกรอบวงเงินเพื่อให้พอใช้ไปจนถึงเดือน ธ.ค. 2564 เนื่องจากราคา LPG โลกยังมีความผันผวนในระดับสูง

- Advertisment -

โดยราคาปรับขึ้นสูงสุดในรอบปี 2564 มาอยู่ที่ระดับ 700 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้กองทุนฯ ต้องนำเงินไปชดเชยราคา LPG เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ชดเชยอยู่ 600-700 ล้านบาทต่อเดือน เป็น 1,300 ล้านบาทต่อเดือน หรือเท่ากับชดเชยราคาLPG เพิ่มขึ้นเป็น 12 บาทต่อกิโลกรัม ( หรือเท่ากับ 180 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ) จากเดิมชดเชยอยู่ 10 บาทต่อกิโลกรัม( หรือเท่ากับ 150 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม )

ทั้งนี้หากราคาLPGโลกยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงสิ้นปี คาดว่าจะต้องใช้เงินเพื่อชดเชยราคาก๊าซหุงต้มอีกประมาณ 3,900 ล้านบาท

ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ เหลือเงินรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท และมีเงินไหลออกเดือนละประมาณ 2,000 ล้านบาท จากการชดเชยราคา LPG จำนวน 1,300 ล้านบาทต่อเดือน และการชดเชยราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้ง E20 E85 ดีเซล ( B10 )​ และดีเซลB20 รวมประมาณ 700 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นวงเงินที่เหลืออยู่ดังกล่าวจะเหลือใช้ไปได้อีกเพียงประมาณ 6 เดือนจากนี้ หรือใช้ได้ถึงเดือน มี.ค. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการประชุม กบน. สัปดาห์หน้า ทาง สกนช.จะรายงานสถานการณ์เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อที่ประชุม กบน.ให้พิจารณาเตรียมพร้อมถึงแนวทางการกู้เงินในกรอบ 20,000 ล้านบาท เพื่อพยุงกองทุนฯ ให้มีเงินเพียงพอชดเชยราคาน้ำมันและLPG ต่อไป รวมทั้งอาจต้องพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นราคา LPG เพื่อลดภาระกองทุนฯลงด้วยอีกทาง

โดยที่ประชุม กบง.เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นราคา LPG ไตรมาสละ 1 บาทต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคลี่คลายลงไม่มาก ที่ประชุม กบง.จึงได้เลื่อนแนวทางการขึ้นราคา LPG ดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม กบง.ครั้งต่อไปแทน

Advertisment

- Advertisment -.