กบน.อนุมัติกู้เงินเติมสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน

N1022
- Advertisment-

ที่ประชุม กบน. เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์กู้ยืมเงินเสริมสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เดินหน้าตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร เตรียมพร้อมนำเสนอ ครม. เห็นชอบ

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเนื้อหาและสาระสำคัญร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำเสนอ เพื่อเตรียมพร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาที่ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปจัดทำหลักเกณฑ์การกู้เงินตามกรอบของ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำเสนอร่างหลักเกณฑ์การกู้เงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News​ Center-ENC​)​ รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันวันที่ 31 ต.ค.2564 ว่า ผลจากการที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายในการตรึงราคาดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาชดเชยราคานั้น ทำให้ ปัจจุบัน ดีเซลบี7 ชดเชยอยู่ที่ 1.99บาทต่อลิตร ดีเซล(บี10)​ชดเชยอยู่ที่ 2.14 บาทต่อลิตร ดีเซลบี20 ชดเชยอยู่ที่ 4.16 บาทต่อลิตร ในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันเบนซิน95 ถูกเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตรา 6.58 บาทต่อลิตร แก๊ส​โซฮอล์​91และ95 ถูกเก็บในอัตรา 0.58 บาทต่อลิตร ส่วน อี20 กองทุนเข้าไปชดเชย 2.28 บาทต่อลิตร และ อี85 ชดเชยอยู่ที่ 7.13 บาทต่อลิตร สำหรับแอลพีจี หรือ ก๊าซหุงต้มชดเชยที่กิโลกรัมละ 17.61 บาท

- Advertisment -

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กำหนดให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอขอกู้เงินได้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยภาระการชดเชยราคาที่ทำให้เงินไหลออกมากกว่ารายได้ มากกว่าเดือนละ 5,000 ล้านบาทในขณะนี้ มีการประเมินว่า วงเงินกู้ที่ได้จะใช้ไปได้อีกประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้น

Advertisment