กบน.มีมติตรึงราคา LPG ต่ออีก 1 เดือน 1-30 ก.ย. 2566 ที่ราคา 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติตรึงราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่ออีก 1 เดือน ระหว่าง 1-30 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน ระบุกังวลอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเข้าสู่ฤดูหนาว ราคา LPG โลกพุ่ง ต้องรอรัฐบาลใหม่มาพิจารณาราคาต่อไป

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาทบทวนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ใหม่ เนื่องจากมาตรการตรึงราคาที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม จะหมดอายุ ในวันที่ 31 ส.ค. 2566 นี้ โดยที่ประชุม กบน. ได้มีมติให้ตรึงราคาไว้ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน ระหว่าง 1-30 ก.ย. 2566 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และเป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ทั้งนี้ราคา LPG โลกเฉลี่ยช่วงวันที่ 7 – 18 ส.ค. 2566 อยู่ที่ 561.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือ 30.27 บาทต่อกิโลกรัม (454.05 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ) ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย LPG มีราคาสูงกว่า 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตามแผนรองรับวิกฤติ

- Advertisment -

ส่วนภาพรวมสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2566 กองทุนฯ ยังอยู่ในสภาวะติดลบ 55,091 ล้านบาท โดยมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 10,375 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 44,716 ล้านบาท     

อย่างไรก็ตามที่ประชุม กบน. ยังกังวลราคา LPG ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เนื่องจากจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและเป็นช่วงขาขึ้นของราคา LPG ดังนั้น กบน.ต้องเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเชื่อว่าในเร็วๆนี้ จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ และพรรคการเมืองที่จะมาดูแลกระทรวงพลังงานยังเป็นพรรคเดิม ดังนั้นเชื่อว่าจะเข้าใจฐานข้อมูลและกลไกกองทุนน้ำมันฯ เป็นอย่างดี และเชื่อว่าจะบริหารกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมาได้

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า สำหรับราคา LPG ที่แท้จริงอยู่ที่ 30.27 บาทต่อกิโลกรัม โดยกองทุนฯ เข้าไปชดเชยราคาที่ 4.40 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่ 25.87 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมากำหนดให้กองทุนฯ กู้เงินได้ภายใน 1 ปี ระหว่างวันที่ 6 ต.ค.2565- 5 ต.ค. 2566 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้กู้ไปแล้วรวม 75,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเฟสแรกกู้ไป 30,000 ล้านบาท และเฟส 2 กู้ไป 25,000 ล้านบาท จากกรอบวงเงินในเฟส 2 จำนวน 80,000 ล้านบาท ดังนั้นยังเหลือเงินในเฟส 2 อีก 55,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเปิดให้สถาบันการเงินยื่นเงื่อนไขการปล่อยกู้ไว้ก่อน และจะกู้เมื่อถึงคราวจำเป็น หรืออาจจะกู้ในปี 2567 ก็สามารถทำได้   

Advertisment

- Advertisment -.