กบน.ยังตรึงดีเซล 32 บาทต่อลิตรอีกสัปดาห์ ในขณะที่กองทุนน้ำมันติดลบพุ่ง 7.2 หมื่นล้าน

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) มีมติตรึงราคาดีเซล 32 บาทต่อลิตร เป็นสัปดาห์ที่สาม ในขณะที่ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ติดลบพุ่ง 72,062 ล้านบาทแล้ว คาดสิ้นเดือนนี้อาจต้องปรับขึ้นราคาดีเซลอีก พร้อมยืนยันเงินลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร จะไม่นำไปลดราคาขายปลีกหน้าปั๊ม แต่จะนำมาเสริมสภาพคล่องกองทุนฯ เพื่อให้ยืนระยะดูแลราคาดีเซล 32-33 บาทต่อลิตรในระยะยาวได้ เผยกองทุนฯ อาจต้องชดเชยแตะ 1 แสนล้านบาท   

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ว่า ที่ประชุมมีมติตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 32 บาทต่อลิตรอีก 1 สัปดาห์ จากกรอบการปรับราคาสูงสุดไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายดีเซลอยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ทั้งนี้การพิจารณาตรึงราคาดังกล่าวยังไม่รวมถึงมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะเริ่มในวันที่ 21 พ.ค. 2565 ซึ่งการตรึงราคาดีเซลในสัปดาห์นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นผลทางจิตวิทยา เนื่องจากประชาชนคาดหวังว่าราคาดีเซลจะปรับลดลงจากมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้นับเป็นการตรึงราคาเป็นสัปดาห์ที่ 3 ที่ราคาไม่เกิน 32 บาทต่อลิตร นับตั้งแต่ปลดล็อกการปรับเพดานราคาน้ำมันดีเซลขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นมา  อย่างไรก็ตามคาดว่าสิ้นเดือน พ.ค. 2565 นี้ อาจต้องปรับราคาดีเซลขึ้นเป็น 33 บาทต่อลิตร หากเงินกองทุนน้ำมันฯ ติดลบถึงระดับ 8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกองทุนฯ มีภาระต้องจ่ายหนี้โรงกลั่น และทิศทางราคาน้ำมันยังทรงตัวระดับสูงต่อเนื่อง ดังนั้นอาจต้องปรับขึ้นราคาดีเซลบ้าง

- Advertisment -

โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 15 พ.ค. 2565  กองทุนฯ ติดลบ 72,062 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,854 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 34,208 ล้านบาท

สำหรับมาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตรนั้น ยืนยันว่าจะไม่นำมาปรับลดราคาหน้าปั๊ม แต่จะนำไปเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้สามารถดูแลราคาดีเซลระดับราคา 32-33 บาทต่อลิตรได้ในระยะยาวขึ้น ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ ชดเชยราคาดีเซลอยู่ถึง 9.41 บาทต่อลิตร ดังนั้นหากนำเงินที่ได้ลดภาษีดีเซลมาช่วย จะทำให้ภาระกองทุนฯลดลงได้ 4.65 บาทต่อลิตร

“อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาทต่อลิตร ไม่ได้หมายความว่าราคาดีเซลจะลดลง 5 บาทต่อลิตร เพราะขึ้นอยู่กับฐานการคำนวณภาษีจะลดลงตามสัดส่วนน้ำมันดีเซลที่ผสมอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เช่น ฐานภาษี B5 – B7 อัตราภาษีสรรพสามิตเดิม 5.99 บาทต่อลิตร ดังนั้นอัตราที่ลดลงจริงจะอยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร โดยอัตราภาษีใหม่ที่ลดลงหน้าสถานีบริการน้ำมันจะจัดเก็บอยู่ที่ 1.34 บาทต่อลิตร จากเดิม 5.99 บาทต่อลิตร”

นายกุลิศ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงจะยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปี 2565 นี้ โดยคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบไม่เกิน  120 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล และราคาดีเซลอยู่ระดับ 140-145 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้จะส่งผลให้กองทุนฯ แบกรับภาระดูแลราคาดีเซลแตะระดับ 1 แสนล้านบาทได้

ส่วนการกู้เงิน 20,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือให้การกู้เงินเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน เนื่องจากปัจจุบันกองทุนฯ มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดังนั้นกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพลังงานไม่สามารถค้ำประกันได้ แต่ทั้งนี้ยังตั้งเป้าหมายว่าเงินกู้จะเข้ามาได้ประมาณเดือน มิ.ย. 2565 นี้

อย่างไรก็ตามจากการติดตามข้อมูลพบว่า แม้ราคาจำหน่ายปลีกดีเซลจะปรับขึ้นจาก 30 บาทต่อลิตร เป็น 32 บาทต่อลิตร แต่ยอดการใช้ดีเซลไม่ได้ลดลง โดยยอดใช้ปัจจุบันอยู่ที่ 66 ล้านลิตรต่อวัน จากเดิมเคยอยู่ระดับ 64-65 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลักของภาคขนส่ง ประกอบกับเข้าสู่ช่วงการเปิดภาคเรียนยิ่งทำให้ยอดใช้ดีเซลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กระทรวงพลังงานยืนยันว่าไทยยังมีสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นไทยไม่มีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำมัน และขณะนี้ยังมีสำรองน้ำมันอยู่ถึง 68 วัน

Advertisment

- Advertisment -.