กบง.เตรียมพิจารณาขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก3,000ล้านบาท ตรึงราคาก๊าซLPG ต่อ

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งจะประชุม ในวันที่ 5 ก.ย. 2561 นี้  เตรียมพิจารณาขยายกรอบวงเงินที่ดึงจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  มาใช้ในบัญชีก๊าซLPG  เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาทรวม เป็น 6,000 ล้านบาท เพื่อตรึงราคาก๊าซLPGเอาไว้ ไม่ให้เกิน 363 บาทต่อถัง 15 กก. หลังใช้วงเงินกรอบเดิมหมดแล้ว 3,000 ล้านบาท   ส่วนราคาดีเซล ที่ราคาขยับใกล้30บาทต่อลิตร ยังมีเงินกองทุนฯน้ำมันเหลือกว่า 2 หมื่นล้านบาท ที่จะเข้ามาดูแลราคาไม่ให้เกิน เพดาน 30 บาทต่อลิตร

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน  ในวันที่  5 ก.ย. 2561 จะมีวาระการพิจารณา เสนอขยายกรอบการดึงเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาใช้ในบัญชีก๊าซ LPG  เพื่อตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท จากเดิมที่ กบง.เคยอนุมัติให้ดึงเงินมาใช้แล้ว  3,000 ล้านบาท  ทำให้มีกรอบวงเงินที่ดึงมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับตรึงราคา LPG ไม่ให้เกิน 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม รวมแล้ว  6,000 ล้านบาท

การพิจารณาขยายกรอบวงเงินดังกล่าว เนื่องจาก วงเงินที่เคยอนุมัติไว้  ถูกใช้ในการตรึงราคาก๊าซLPG จนหมดแล้ว  โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชี ก๊าซLPG  ณ  วันที่ 2 ก.ย.2561 ติดลบอยู่ ที่ 3,337 ล้านบาท

- Advertisment -

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการดูแลราคาน้ำมันดีเซล  ที่ปัจจุบัน อยู่ที่ 29.89 บาทต่อลิตร ซึ่งใกล้ทะลุเพดานราคา 30 บาทต่อลิตร  ที่จะส่งผลเชิงจิตวิทยา และแรงกดดัน มายังรัฐบาล นั้น  ที่ประชุม กบง. สามารถพิจารณานำเงินจากกองทุนน้ำมันฯที่ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 26,022 ล้านบาท  มาดูแลระดับราคาให้อยู่ระดับที่เหมาะสมได้ ส่วนจะตรึงให้อยู่ระดับ 30 บาทต่อลิตรหรือไม่จะต้องรอผลการประชุม กบง.ที่ชัดเจนอีกครั้ง

Advertisment

- Advertisment -.