กบง.เคาะ 3 มาตรการตรึง​ราคา​ดีเซล​ไม่ให้เกิน 30 บาท​ต่อ​ลิตร​

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติออก 3 มาตรการระยะสั้น ตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรจนถึง 30 ต.ค. 2564 โดยใช้วิธีปรับลดการเรียกเก็บเงินผู้ใช้ B7 เข้ากองทุนน้ำมัน ฯและลดค่าการตลาดน้ำมัน B7 พรุ่งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดทันที 1 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ 5 ต.ค. 2564 พร้อมปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มB100 เฉพาะดีเซลและ B7 ให้กลายเป็นดีเซลB6 ตั้งแต่ 11-30 ต.ค. 2564 และดึงเงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนอีก 2 บาทต่อลิตรถึงสิ้นเดือน ต.ค.2564 คาดใช้เงิน 3,000 ล้านบาท หวังให้ราคาดีเซลอยู่ระดับ 28.29 บาทต่อลิตร ชี้หากราคาน้ำมันดิบดูไบแตะ85 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จะยังดูแลราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรได้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง.มีมติออก 3 มาตรการระยะสั้น
เพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ได้แก่ 1.ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B7 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร) จากเดิมเก็บอยู่ 1 บาทต่อลิตร ให้เหลือเพียง 1 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่ 5 -30 ต.ค. 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมัน ลดลงได้ 1 บาทต่อลิตรทันทีในวันที่ 5 ต.ค. 2564 นี้

2.ลดค่าการตลาดน้ำมันดีเซล B7 ของผู้ค้าน้ำมันลงจาก 1.80 บาทต่อลิตร ให้เหลือ 1.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 5-30 ต.ค. 2564 และ 3.ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในน้ำมันดีเซล(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร) และไบโอดีเซล B7 ให้เหลือเพียงดีเซล B6 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 6%) ในทุกลิตร โดยมีผลหลังกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศคุณลักษณะน้ำมันดีเซลดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ระหว่าง 11-30 ต.ค. 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาต้นทุนดีเซลปรับลดลงได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 11-30 ต.ค. 2564 ปั๊มน้ำมันจะเหลือน้ำมันกลุ่มดีเซลหลักเพียง 2 เกรด คือ ดีเซลB6 และ B20

- Advertisment -

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% หรือ B100 ที่ผสมในน้ำมันดีเซล มีราคาปรับตัวสูงขึ้นถึง 40 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าราคาน้ำมันฟอสซิลดังนั้นจึงต้องปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมัน B100 ลง อย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินตาม 3 มาตรการดังกล่าวแล้วราคาน้ำมันดีเซลB6 จะยังอยู่ที่ระดับ30.12 บาทต่อลิตร ดังนั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเข้ามาชดเชยราคาดีเซลอีกประมาณ 2 บาทต่อลิตร และจะส่งผลให้ราคาดีเซลหน้าปั๊มลดลงเหลือประมาณ 28.29 บาทต่อลิตรได้ ทั้งนี้คาดว่ากองทุนน้ำมันฯ จะใช้เงินชดเชยรวม 3,000 ล้านบาท ระหว่าง 11-30 ต.ค. 2564 นี้ โดยปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ เหลือเงินสุทธิ ประมาณ 11,000 ล้านบาท

สำหรับราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 เป็นดังนี้ ราคาดีเซล B7 อยู่ที่ 31.29 บาทต่อลิตร, ดีเซล 28.29 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20% ในทุกลิตร) อยู่ที่28.04 บาทต่อลิตร

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 75.6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ดังนั้นเมื่อกระทรวงพลังงานปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มดีเซลให้เหลือประมาณ 28.29 บาทต่อลิตร แล้วยังเหลือช่องว่างอีก 2 บาทต่อลิตร ก่อนจะแตะเพดานราคาน้ำมันที่กำหนดไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ดังนั้นหากราคาน้ำมันโลกผันผวนขึ้นมาระดับ 85 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ก็ยังสามารถรับมือไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันเกิน 30 บาทต่อลิตรได้ (ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น 1 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล กระทบราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ 20 สตางค์ต่อลิตร หากปรับขึ้น 2 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล กระทบราคาน้ำมัน 85 สตางค์ต่อลิตร)

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ กบง. จะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันที่ 4 ต.ค. 2564 ที่มีการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปก) ว่าจะมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือไม่ และหากราคาน้ำมันยังสูงเกิน 85 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล กบง.จะออกมาตรการเสริมอื่นๆต่อไป เพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

Advertisment

- Advertisment -.