กบง.สั่งปรับสเปคน้ำมัน​ดีเซลให้เหลือบี 7 ชนิดเดียว

N4027
- Advertisment-

กบง. สั่งปรับสเปคน้ำมันดีเซลให้เหลือบี 7 ชนิดเดียว พร้อมดูแลค่าการตลาด ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาระการอุดหนุนราคา​ของ​กองทุนน้ำมัน​เชื้อเพลิง​

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)​ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบมาตรเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นของกระทรวงพลังงาน โดยมีแนวทางดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 คือ ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ ร้อยละ 7 (บี7) ร้อยละ 10 (บี10) และร้อยละ 20 (บี20) ให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ ร้อยละ 7 (บี7) นอกจากนั้นจะขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไว้ที่ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และให้กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. …. ใหม่ ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 7 และให้กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบฯ โดยยังคงดูแลราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ในระหว่างนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนในระยะต่อไป

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ กระทรวงพลังงานใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนราคาประมาณเดือนละ 4,000 ล้านบาท โดยสถานะกองทุนน้ำมันสุทธิ ณ วันที่ 24 พ.ย.2564 ยังมีเงินเหลืออยู่ 2,956 ล้านบาท โดยบัญชีน้ำมัน มีเงินเหลืออยู่ 23,356 ล้านบาท แต่บัญชีLPGติดลบที่ 20,400 ล้านบาท ซึ่งในแนวทางการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันอีกประมาณ 20,000 ล้านบาทนั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.