กบง.ยังไม่เคาะแผนเปิดเสรีก๊าซระยะ2 เร่ง สนพ.และกฟผ.หาแนวทางลดสำรองไฟฟ้าล้นระบบ

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) สั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) หาแนวทางลดสำรองไฟฟ้าประเทศที่สูงถึง 37-40% เล็งเจรจาโรงไฟฟ้าใหม่และโรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างให้เลื่อนการจ่ายไฟเข้าระบบก่อน ในขณะที่แผนเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีพลังงาน จึงไม่อนุมัติให้เสนอเข้าที่ประชุม กบง. ครั้งนี้

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ว่า กบง.มอบหมายให้ สนพ.และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ไปบริหารจัดการปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศให้ลดลง จากปัจจุบันมีสำรองไฟฟ้าสูงถึง 37-40% ของความต้องการใช้จริง ซึ่งเบื้องต้นจะพิจารณาว่าสามารถชะลอหรือเลื่อนโรงไฟฟ้าเข้าระบบได้หรือไม่ โดยจะต้องไปหารือกับโรงไฟฟ้าใหม่หรือโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

รวมทั้งต้องทำแผนงานด้านการส่งออกไฟฟ้าส่วนเกินไปขายยังประเทศเมียนมาและกัมพูชาให้ชัดเจนด้วย

- Advertisment -

ทั้งนี้จากการพิจารณาปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศพบว่าจะมีปริมาณสูง 37-40% ของความต้องการใช้ในช่วง 10 ปีแรกของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เท่านั้น แต่ในช่วง 10 ปีหลังของแผนPDP ดังกล่าว ปริมาณสำรองไฟฟ้าจะกลับมาอยู่ระดับที่เหมาะสมประมาณ 17% ของความต้องการใช้ในประเทศตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ในPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ ทางกระทรวงพลังงานยังยืนยันที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป เนื่องจากหากจะกลับมาทำแผน PDPใหม่ ที่สอดคล้องกับผลกระทบของโควิด-19 จะต้องใช้เวลาดำเนินการนานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งจะเสียเวลามาก รวมทั้งจะมีผลกระทบต่อแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan2018) โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างคลังและท่อก๊าซฯของประเทศ ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อความมั่นคงของพลังงานไทย โดยหากแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ทางกระทรวงพลังงานจะนำมาพิจารณาสำหรับการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ต่อไป

นายวัฒนพงษ์ กล่าวด้วยว่า ในการประชุม กบง.ครั้งนี้ ยังไม่มีวาระการพิจารณาแผนเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่จะเปิดให้เอกชนรายอื่นๆ ที่ได้ใบอนุญาตเป็น shipper นำเข้าก๊าซฯ ได้ เนื่องจาก สนพ.ได้นำเสนอแผนที่ได้มีการทบทวนใหม่ ตามมติ กพช. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว แต่มีบางประเด็นที่รัฐมนตรีพลังงานเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนจึงไม่ได้นำเข้าเสนอที่ประชุม กบง.เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นแผนเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯระยะที่ 2 ทางสนพ. ยังคงเสนอเป็น 2 แนวทาง คือ 1.เปิดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซฯ (Shipper) มีการแข่งขันนำเข้าก๊าซฯอย่างเสรี หรือ 2.ให้ Shipper แข่งขันประมูลนำเข้าก๊าซฯ มาขายให้ ปตท.เพียงรายเดียว ซึ่งจะเปิดประมูลตามปริมาณความต้องการใช้ของประเทศ

Advertisment

- Advertisment -.