กบง.มีมติตรึงทั้งราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30 บาทต่อลิตร และก๊าซ LPG ที่363บาทต่อถัง15กก

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติกำหนดวงเงินการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ในอัตราไม่เกิน 0.30 บาท ต่อ ลิตร โดยให้ สนพ. ประกาศอัตราชดเชยตามความเหมาะสม  เริ่มชดเชยครั้งแรก 15 สตางค์ต่อลิตร มีผล 6 ก.ย. นี้ ในขณะที่ มีมติขยายกรอบวงเงินบัญชีLPG ให้ติดลบเพิ่มอีก 4,000 ล้านบาท เพื่อตรึงราคาขายปลีกก๊าซLPG เอาไว้ที่ระดับ  363 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัมต่อไป

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  แถลงข่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ (5 กันยายน 2561) ว่า  ที่ประชุม กบง. มีมติกำหนดวงเงินการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ในอัตราไม่เกิน 0.30 บาท ต่อ ลิตร โดยให้  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ. ประกาศอัตราชดเชยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับราคาดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร  ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีระดับไม่เกิน 80 เหรียญสหรัฐ ต่อ บาร์เรล

การนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาชดเชยระดับราคาดีเซล เพื่อไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร นั้น ทาง สนพ. จะประกาศอัตราชดเชย ครั้งแรก ที่ 0.15 บาทต่อลิตร มีผล วันที่ 6ก.ย. นี้ โดยคาดว่าจะใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ประมาณ 180-200 ล้านบาท หรือจนถึงสิ้นปี จะไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  แต่หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เกิน  80 เหรียญสหรัฐ ต่อ บาร์เรล กบง. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการใหม่อีกครั้ง

- Advertisment -

โดย กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 2 กันยายน 2561 มีฐานะสุทธิ 26,022 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน้ำมัน 29,359 ล้านบาท และบัญชีก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG  มีฐานะ ติดลบ 3,337 ล้านบาท

นายศิริ กล่าวว่า  กบง.มีการประเมิน สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกว่าจะมีความผันผวนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ถึงระดับ 80 เหรียญสหรัฐ ต่อ บาร์เรล ประกอบค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอยู่ในระดับ 33 บาท/เหรียญสหรัฐ  ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นมาก  โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่มีแนวโน้มสูงมากถึงระดับ 30 บาทต่อลิตร จึงได้มีมติดังกล่าวออกมา

ทั้งนี้ การที่ราคาน้ำมันดีเซล ยังไม่เกินระดับ 30 บาทต่อลิตร เนื่องจาก ผู้ค้าน้ำมันได้ให้ความร่วมมือในการรักษาระดับราคาขายปลีก เอาไว้ โดยยอมปรับลดในส่วนของค่าการตลาด ลงอยู่ในระดับต่ำ ที่ 1.26 บาทต่อ ลิตร

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล มีผลกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน  กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการ จำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ให้แก่กลุ่มรถบรรทุกสินค้า และรถโดยสารสาธารณะ ในราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลเกรดทั่วไป ในอัตรา 3 บาท/ลิตร  โดยให้กรมธุรกิจพลังงานทำโครงการเผยแพร่และให้คำแนะนำผู้ประกอบการกลุ่มรถบรรทุกสินค้า และรถโดยสารสาธารณะ ที่ยังไม่ได้ใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ในการปรับสภาพและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมเติมน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20  ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน โทร 0 2794 4011

ปัจจุบันมียอดการใช้B20 อยู่ที่ 3 ล้านลิตรต่อเดือน จากเป้าหมาย 15 ล้านลิตรต่อวัน  โดยกองทุนน้ำมันฯ ได้นำเงินไปชดเชยราคาแล้ว 12 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ก๊าซLPG ที่ราคาตลาดโลก (CP) อยู่ในระดับสูงที่ 617.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน นั้น   กบง.มีมติ ขยายกรอบวงเงินกองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของบัญชีก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้ติดลบได้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท  จากที่ผ่านมา กำหนดให้ติดลบได้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 4,000 ล้านบาท   เพื่อให้สามารถตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เอาไว้ที่ระดับ363 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม  และมอบหมายให้สถาบันบริการกองทุนพลังงาน (สบพน.) จัดทำรายงาน รายรับ/รายจ่าย และฐานะกองทุนน้ำมันฯ ของก๊าซ LPG เพื่อรายงาน กบง. ทราบทุกเดือน  พร้อมทั้ง ยังเห็นชอบปรับสูตรราคาอ้างอิงในการนำเข้าก๊าซ LPG ให้สะท้อนสถาพความเป็นจริงมากขึ้น โดยให้ตัดในส่วนของค่าคลังนำเข้า (Depot) 20 เหรียญสหรัฐฯต่อ ตัน ในการคำนวณสูตรราคาอ้างอิง

Advertisment

- Advertisment -.