กบง.ตรึงราคา LPG ต่ออีก 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.65 ส่งสัญญาณแยก LPG เป็น 2 ราคาปีหน้า อุดหนุนเฉพาะภาคครัวเรือน

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติตรึงราคา LPG ต่ออีก  2  เดือน ระหว่าง พ.ย.-ธ.ค. 2565 ที่ราคา 408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม คาดเงินกองทุนน้ำมันฯ ไหลออกเดือนละ 669 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในกรอบวงเงินที่ใช้ได้ 45,000 ล้านบาท กระทรวงพลังงานส่งสัญญาณต้นปี 2566 แยกราคา LPG ภาคครัวเรือนออกจากภาคขนส่งและอุตสาหกรรมโดยจะชดเชยราคาเฉพาะ LPG ภาคครัวเรือนเพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันฯ 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ในวันที่ 20 ต.ค. 2565 ว่า กบง​. ได้พิจารณาราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม(LPG) หลังสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาที่  408 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ในวันที่  31 ต.ค. 2565 โดยที่ประชุม กบง.มีมติต่ออายุการตรึงราคาดังกล่าวออกไปอีก 2 เดือน ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565  ทั้งนี้เนื่องจากต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติพลังงาน และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ภายหลังการประชุม กบง. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อนำเงินกองทุนฯ ไปพยุงราคา LPG ตามมติ กบง.ต่อไป  เบื้องต้น กบน.คาดว่าจะต้องใช้เงินกองทุนฯ อุดหนุนราคา LPG ประมาณเดือนละ 669 ล้านบาท ซึ่งยังเพียงพอและอยู่ในกรอบวงเงินบัญชี LPG ที่อนุมัติให้ชดเชยได้ไม่เกิน 45,000 ล้านบาท  

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามภายหลังสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา  LPG  ดังกล่าว ทางกระทรวงพลังงานมีแนวทางจะแยกราคา LPG ภาคครัวเรือน ออกจาก LPG ภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เนื่องจากต้นทุนต่างกัน และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะทำการอุดหนุนราคาเฉพาะ LPG ภาคครัวเรือนเท่านั้น เพื่อลดภาระกองทุนฯ ลงด้วย แต่ขณะนี้ฐานข้อมูลผู้ใช้และต้นทุนราคา LPG ที่กรมธุรกิจพลังงานดูแลอยู่ยังจัดทำไม่เสร็จ  คาดว่าต้นปี 2566 จะสามารถแยกราคาเป็น 2 กลุ่มได้ แต่จะต้องระวังปัญหาการลักลอบใช้ LPG ข้ามภาคด้วย 

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2565 กองทุนฯมีสถานะติดลบ 126,690 ล้านบาท โดยนำไปชดเชยราคาLPG รวม 42,564 ล้านบาท และชดเชยราคาน้ำมันรวม  84,126 ล้านบาท 

Advertisment