กดปุ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันที่โรงไฟฟ้าบางปะกงแล้ววันนี้

- Advertisment-

โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่3 ของกฟผ.เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงแล้ววันนี้(2ก.พ)อย่างไรก็ตามราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย ณ วันที่ 1ก.พ. ยังอยู่ที่ระดับ 2.51บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานตั้งไว้ที่ต้องการจะยกระดับราคาให้สูงกว่า 3บาทต่อกิโลกรัม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า พิธีกดปุ่มเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าบางปะกง มีขึ้นเมื่อวันที่2ก.พ.2562 โดย นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางมา เป็นประธาน ซึ่งมีบุคคลสำคัญที่ร่วมในพิธี ประกอบด้วย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหาร กฟผ.  ณ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ กฟผ.มีการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก จำนวน 4,000 ตัน มาทางเรือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ในอัตราส่วน 50 : 50  โดยที่  กฟผ. ได้ปรับปรุงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 30,000 ตัน

- Advertisment -

ซึ่งตามแผนจะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ จำนวน 160,000 ตัน โดย กฟผ. จะใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าได้ 6 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคมนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวตรวจสอบราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย ที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งเปิดเผยที่เว็บไซต์ www.kasetprice.com ณ วันที่ 1ก.พ. 2562 พบว่ายังอยู่ที่ระดับ 2.51บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานตั้งไว้ ว่าการช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดด้วยการนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าดังกล่าว เป็นมาตรการหลักที่จะช่วยยกระดับผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายให้อยู่ ในระดับราคาสูงกว่า 3บาทต่อกิโลกรัม

ดังนั้นเมื่อราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยรวมยังไม่สูงขึ้นตามเป้าหมาย มาตรการดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์เฉพาะเกษตรกรที่สามารถจำหน่ายผลผลิตภายใต้โครงการนี้เท่านั้น เพราะกฟผ. ตั้งราคารับซื้อผลปาล์มดิบไว้ที่กิโลกรัมละ 3.24 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มาตรการนำน้ำมันปาล์มดิบไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ในปริมาณ 160,000ตัน ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบนั้น ทางกฟผ. ประเมินเบื้องต้นว่าจะต้องใช้วงเงินประมาณ 2,880 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพงกว่าปกติเป็นเงิน 1,354 ล้านบาท  โดยภาระดังกล่าาว  รัฐบาลจะใช้งบประมาณกลาง ที่เป็นงบส่งเสริมการส่งออกปาล์มน้ำมัน จำนวน525 ล้านบาท ชดเชยเงินให้กับ กฟผ. ส่วนที่เหลืออีก 829 ล้านบาท ทาง กฟผ.จะไปทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ใช้ในรูปแบบรายจ่ายเพื่อสังคมของ กฟผ. มาดำเนินการ  ซึ่งภาระดังกล่าวจะไม่นำมาคำนวณรวมเป็นค่าไฟฟ้าในส่วนค่าเอฟที กับประชาชน

Advertisment

- Advertisment -.