กกพ.ไฟเขียวทรอปิคอล วินด์เดินเครื่องกังหันลมที่โคราชได้แล้ว

- Advertisment-

กกพ.” อนุญาต “ทรอปิคอล วินด์” เดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้แล้ว หลังบริษัทฯ แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการประกอบกังหันเครื่องที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว พร้อมสั่งการให้ตรวจสอบกังหันลมทั้งหมด และส่งรายงานฉบับเต็มที่เสนอมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำให้ กกพ. ภายใน 3 เดือน

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. อนุญาตให้ บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด เดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าได้แล้ว ภายหลังจากได้มีการตรวจสอบสาเหตุและพบปัญหาจากเทคนิคการติดตั้งเฉพาะเครื่องที่เกิดเหตุ ซึ่งบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบกังหันลมทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกัน ตามคำสั่งของ กกพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 กังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ในโครงการของบริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด ได้เกิดเหตุขัดข้องในส่วนเครื่องยนต์และใบพัด ส่งผลให้ชุดใบกังหัน และเครื่องยนต์ หลุดร่วงลงสู่พื้นดินในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่บ้านเกาะแหลม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา กกพ. จึงได้มีคำสั่งให้หยุดเดินเครื่องกังหันลมในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 เครื่อง มีกำลังการผลิตติดตั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม กกพ. ได้มีคำสั่งอนุญาตให้เดินเครื่องเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

- Advertisment -

“กกพ.ได้เข้าไปตรวจสอบสาเหตุร่วมกับทางบริษัทฯ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นระหว่างการประกอบกังหันลมเฉพาะเครื่องดังกล่าว ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหา และ กกพ. ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบปัญหาเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นกับกังหันลมทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก ”นางสาวนฤภัทร กล่าว

นางสาวนฤภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานกังหันลมเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย หลังจากนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงาน กกพ. ทราบทุกเดือน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ซึ่งจะประเมินผลการดำเนินการเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี และจะต้องส่งรายงานฉบับเต็ม ซึ่งประกอบด้วย สาเหตุและการดำเนินการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ (Complete Incident Report) พร้อมด้วยการตรวจสอบและรับรองผลจากหน่วยงานวิชาชีพอิสระ (Third-Party Independent Engineers) มายังสำนักงาน กกพ. ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ เพื่อให้ทาง กกพ. พิจารณาต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.