กกพ.เล็งต่ออายุการยกเว้น Minimum Charge ช่วยค่าไฟกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม โรงงาน ไปอีก 3 เดือน

- Advertisment-

กกพ.เตรียมพิจารณาต่ออายุมาตรการ  “ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)”ครั้งที่ 3 ไปจนถึงสิ้นปี 2563 หลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)ได้ทำหนังสือถึง กกพ. ขอให้ขยายเวลาออกไปจากเดิมจะสิ้นสุดมาตรการสิ้นเดือน ก.ย.2563 นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มโรงแรม โรงงาน และกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว กกพ.จะส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเก็บเงินได้น้อยลง 200 ล้านบาทต่อ 3 เดือน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ขอให้ขยายเวลามาตรการ  “ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)” ไปจนถึงสิ้นปี 2563 จากเดิมจะหมดอายุในเดือน ก.ย.2563 นี้

โดย กกพ.เตรียมจะพิจารณาให้ขยายเวลาดังกล่าวได้จนถึงสิ้นปี 2563 เนื่องจากเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาไวรัส โควิด-19 และเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่ง กกพ.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ.ในเร็วๆ นี้

- Advertisment -

ทั้งนี้หากต่ออายุมาตรการดังกล่าวจนถึงสิ้นปี 2563 จะส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเก็บค่าไฟฟ้าได้น้อยลง โดยจากการใช้มาตรการดังกล่าวในครั้งแรกเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 และต่ออายุอีก 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2563 นี้ พบว่าโดยเฉลี่ย 3 เดือน การไฟฟ้าเก็บเงินได้น้อยลงประมาณ​ 100-200 ล้านบาท แต่เชื่อว่าเป็นปริมาณเงินที่หน่วยงานการไฟฟ้ายังพอจะรับได้ และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่รอดจากผลกระทบของ โควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง,ประเภท4 กิจการขนาดใหญ่,ประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ,ประเภท 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภท 7 การสูบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งกลุ่มดังกล่าวจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง แทนการใช้ระบบ Minimum Charge เป็นการชั่วคราว

สำหรับระบบ Minimum Charge คืออัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายขั้นต่ำ 70% ของการใช้ย้อนหลัง 12 เดือน โดยไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากหรือน้อยก็ต้องจ่ายในอัตราขั้นต่ำ 70% ของความต้องการใช้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการไฟฟ้าทำการสำรองไฟฟ้าไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แต่ในช่วง COVID-19 กกพ.ได้ยกเว้นการเก็บ Minimum Charge และให้จ่ายเฉพาะไฟฟ้าที่มีการใช้จริงเท่านั้นจนถึงสิ้นปี 2563 แทน

Advertisment

- Advertisment -.