กกพ.ส่งมอบเสาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งให้ กุโบร์ 13 แห่งใน3 จังหวัดชายแดนใต้

- Advertisment-

ประธาน กกพ.ส่งมอบ เสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งให้กับ สุสานมุสลิม หรือกุโบร์ในพื้นที่จำนวน 13 แห่ง ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้ชุมชนชาวไทยมุสลิม ได้ใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ พิธีปลงศพ

วันนี้ (10 สิงหาคม) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ เสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดขึ้นโดยมี นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรัฐกร  กลิ่นจันทร์ พลังงานจังหวัดยะลา และนายถาวร บุญศรี พลังงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมรับมอบ  โดยสำนักงาน กกพ. ได้ทำการติดตั้งให้กับ สุสานมุสลิม หรือกุโบร์ในพื้นที่จำนวน 13 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ชุมชนชาวไทยมุสลิม ได้ใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ พิธีปลงศพ ตามความเชื่อของพี่ น้อง ชาวไทยมุสลิม

สำหรับเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งให้กับกุโบร์จำนวน 13 แห่ง อยู่ในพื้นที่ 9 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา รวม 2 อำเภอ ได้แก่
อ.เมือง อ.เบตง จังหวัดปัตตานีรวม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ยะหริ่ง อ.เทศบาลเมืองตะลุบัน อ.เมือง  และจังหวัดนราธิวาสรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.จะแนะ และ อ.เมือง

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.