ครม. ไฟเขียวลดภาษีนำเข้าดีเซลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 6 เดือน

- Advertisment-

ครม. ไฟเขียวลดภาษีนำเข้าดีเซลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 6 เดือนเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหลังราคาSpot LNG ขยับพุ่งสูงจนกระทบค่าFt หากนำเข้ามาผลิตไฟฟ้าจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 มีมติอนุมัติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา ให้เหลือศูนย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

โดยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลและน้ำมันเตาดังกล่าวเพื่อให้การนำมาผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนที่ต่ำลง ทดแทนการนำเข้าSpot LNG ที่มีต้นทุนขยับสูงขึ้นไปมากจนแพงกว่าการใช้ดีเซลหรือน้ำมันเตาผลิตไฟฟ้า ซึ่งข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานระบุว่าในเดือน ม.ค.65 มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าแล้วปริมาณ 6.94 ล้านลิตรต่อวัน

- Advertisment -

ด้านนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( กกพ.) ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอลดภาษีนำเข้าดีเซลเฉพาะที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา กกพ.ได้พยายามปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มาเป็นการใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลแทน เพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้าไม่แพงจนกระทบต่อประชาชนมากเกินไป  

โดยโรงไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากก๊าซฯมาเป็นน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเตาแล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี,โรงไฟฟ้าของ GPSC , โรงไฟฟ้าวังน้อยและโรงไฟฟ้าบางปะกง  ส่วนโรงไฟฟ้าภาคใต้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไร เนื่องจากโรงไฟฟ้าภาคใต้ใช้ก๊าซฯจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย(JDA) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซฯโลกที่พุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้น เป็นราคาซื้อขายตามตลาดโลก  ส่วนราคาที่ภาครัฐตรึงดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เป็นราคาขายปลีกน้ำมันเฉพาะภาคขนส่งเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ก็ยังถูกกว่านิดหน่อย ดังนั้นเพื่อให้การใช้ดีเซลผลิตไฟฟ้าไม่เกิดผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้ามากเกินไป จึงต้องขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาลดภาษีนำเข้าดีเซลสำหรับผลิตไฟฟ้าดังกล่าว

สำหรับราคาน้ำมันดิบโลกและก๊าซธรรมชาติแพงมากจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าในงวดหน้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 ที่ทำให้ กกพ. ต้องปรับราคาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) เพิ่มขึ้นแน่นอน แต่หากภาครัฐมีเงินมาช่วยสนับสนุนก็อาจบรรเทาผลกระทบลงได้บ้าง   

สำหรับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกล่าสุด  ณ วันที่ 8 มี.ค. 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. ราคาน้ำมันดิบดูไบขยับมาอยู่ที่  114.95 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 120.82 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 125.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

Advertisment

- Advertisment -.