กกพ.ยังไม่อนุมัติ เอ็กโก กรุ๊ป เป็น Shipper ค้าก๊าซรายใหม่

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่อนุมัติใบอนุญาตผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เหตุ ปริมาณนำเข้าไม่สอดคล้องกับการนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า โดยสั่งให้แก้ไขก่อนนำกลับมาเสนอเพื่อพิจารณาใหม่

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณากรณีบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ยื่นขอใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(Shipper) โดยเป็นการยื่นขอเป็น Shipper รายที่ 6 ของประเทศไทย แต่จากการพิจารณาของ กกพ.พบว่ารายละเอียดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังไม่สอดคล้องกับการนำมาใช้ เช่น ปริมาณนำเข้ายังไม่สอดคล้องกับโรงไฟฟ้าที่จะใช้ก๊าซฯดังกล่าว และเอกสารยังไม่ครบถ้วน จึงให้เอ็กโก กลับไปแก้ไขในรายละเอียดก่อนจึงจะนำกลับมาเสนอใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้เบื้องต้นเอ็กโกจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อนำไปใช้กับ 2 โรงไฟฟ้าผู้ประกอบการรายเล็ก (SPP)ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องการใช้ก๊าซฯ และเป็นปริมาณที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาวกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

- Advertisment -

โดยเมื่อเดือน พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา เอ็กโก ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า มีแผนจะนำเข้าก๊าซ LNG ปริมาณ 2.5 แสนตันต่อปี เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของบริษัทเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 121 เมกะวัตต์ อีกทั้งจะนำเข้ามาป้อนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทน (SPP Replacement) กำลังการผลิตระหว่าง 100-120 เมกะวัตต์ ที่จะหมดสัญญาในปี 2567

สำหรับใบอนุญาต Shipper จะมีอายุประมาณ 10 ปี โดย Shipper จะต้องนำเข้า LNG มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่แจ้งไว้กับ กกพ.เท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับโรงไฟฟ้าอื่น และภายหลังจากได้ใบอนุญาตแล้วจะนำเข้าก๊าซฯ ได้จริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเจรจาขอใช้คลังและท่อก๊าซฯ กับทาง ปตท. เป็นหลัก ส่วนปริมาณนำเข้าก๊าซฯ จะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่แจ้งกับ กกพ. ก็สามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับการนำก๊าซฯเข้าและนำก๊าซฯออกจากท่อจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับ ปตท. หากไม่เป็นไปตามที่ตกลง หรือ นำไปใช้กับโรงไฟฟ้าอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งกับ กกพ. จะมีโทษถูกเรียกปรับค่าเสียหาย

ก่อนหน้านี้ ในการประชุม กกพ. ครั้งที่ 35/2563 (ครั้งที่ 678) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ทำให้มีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดรวมแล้ว 5 ราย ประกอบด้วย
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
5. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด

Advertisment

- Advertisment -.