กกพ.พร้อมไฟเขียวให้ กฟผ.นำเข้า LNG โควต้าปี 64 หากได้ราคาต่ำกว่า Pool Gas

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมไฟเขียวหาก กฟผ.นำเข้าLNG โควต้า 4.8 แสนตันปี 2564 โดยใช้ก๊าซLNG ภายใต้ข้อตกลงการประมูลเดิมที่ทำกับปิโตรนาส แอลเอ็นจี เมื่อปี62 ที่7.32 เหรียญสหรัฐ​ฯ​ต่อ​ล้าน​บีทียู​แต่ต้องให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณาอนุมัติก่อน ระบุต้องได้ข้อสรุปก่อน 10 ก.ย. 2564 เพื่อให้ทันต่อการเตรียมตัวนำเข้า LNG ปลายปี2564 ด้าน กฟผ.พร้อมนำเข้าLNG มาใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่ แต่ให้รวมในสูตร Pool Gas เพื่อไม่ให้กระทบค่าไฟฟ้าโดยรวมกับประชาชนมากเกินไป

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทำหนังสือสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโควต้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG ) 4.8 แสนตัน ของปี 2564 ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ เหมาะสมจะนำเข้า LNG ดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าโดยตรง ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือตอบกลับไปยัง กกพ.แล้วและจะต้องนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่ง กกพ. ต้องการความชัดเจนภายใน 10 ก.ย. 2564 นี้ เพื่อให้ผู้นำเข้าเตรียมการนำเข้า LNG ได้ทันภายในปลายปี 2564 นี้

ในขณะที่แหล่งข่าวจาก กกพ. ให้ความเห็นต่อกรณีที่ ทางบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี ของมาเลเซีย ยังคงยืนราคานำเข้า LNG จำนวน 1.5 ล้านตันต่อปี ที่ปิโตรนาสฯเป็นผู้ชนะประมูลโควต้าของ กฟผ.ที่ราคา 7.32 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู เมื่อปี 2562 เอาไว้ หาก กฟผ.ยังต้องการลงนามในสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องมีการประมูลใหม่ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะมีมติ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ให้ยกเลิกการนำเข้า LNG ดังกล่าวแล้วว่า กกพ. เป็นเพียงผู้ออกกติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนการจัดหาก๊าซฯ ของ Shipper นั้นทาง Shipper ต้องพิจารณาเอง

- Advertisment -

ดังนั้นหากปิโตรนาสและ กฟผ.ยังคงยืนราคาที่เคยประมูลกันไว้ ก็สามารถที่จะนำเข้า LNG ของปิโตรนาสฯ เพื่อใช้ในโควต้า 4.8 แสนตันปี 2564 ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะอนุมัติให้ กฟผ.นำเข้าตามโควต้า 4.8 แสนตันหรือไม่ก่อน ประกอบกับต้องพิจารณาว่าราคานำเข้าที่ 7.32 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู แพงกว่าราคาที่ ปตท.นำเข้า LNG ระยะยาวหรือไม่ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชน

ด้านแหล่งข่าวจาก กฟผ. กล่าวว่า หากกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้ กฟผ.นำเข้าLNG ได้ ทาง กฟผ.ก็พร้อมนำเข้ามาใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่ ที่ไม่มีสัญญาก๊าซฯกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโรงใหม่อาจใช้ก๊าซฯ ปตท.ส่วนหนึ่งและอีกส่วนนำเข้าเอง เป็นต้น แต่จากการหารือร่วมกันก่อนหน้านี้ กฟผ. ต้องการเสนอให้การนำเข้า LNG ในโควต้าปี 64 ถูกนำไปเฉลี่ยรวมกับราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติของประเทศ (ราคา Pool Gas ) เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนราคาลงได้ เพราะไปเฉลี่ยกับราคาก๊าซจากอ่าวไทยที่มีราคาถูกกว่าLNG ซึ่งจะไม่กระทบกับภาระประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามากจนเกินไป โดยข้อเสนอดังกล่าวของ กฟผ.จะต้องรอให้กระทรวงพลังงาน สรุปความชัดเจนและแจ้งกับ กกพ. เพื่อดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามหากกระทรวงพลังงานไม่อนุมัติ ให้ กฟผ.นำเข้า ก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าโควต้า 4.8 แสนตันปี 2564 ดังกล่าวจะให้ Shipper รายเดิม ที่มีอยู่เพียงรายเดียวคือ ปตท. เป็นผู้จัดหาและนำเข้าหรือไม่ เพราะกรณีให้ ปตท.นำเข้า ราคา LNG ต้องไปรวมในราคา Pool Gas

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC )​ รายงานว่า โควต้า LNG 4.8 แสนตันในปี 64 นั้นในส่วน Shipper รายใหม่อื่นๆ ที่เหลืออีก 6 ราย ได้แจ้งกับทาง กกพ.แล้วว่าไม่มีความประสงค์จะนำเข้า เนื่องจากSpot LNG มีราคาที่สูง โดยไม่พร้อมที่จะเป็นผู้รับภาระต้นทุน โดยมีบางรายที่เตรียมพร้อมใช้โควต้านำเข้า LNG ของปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งทาง กกพ. เตรียมกำหนดกติการาคานำเข้า LNG ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและรับฟังความเห็นตามขั้นตอน สำหรับเริ่มใช้ให้ทันต่อการนำเข้า LNG ในปี 2565 เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.