กกพ.นัดถกลดค่าไฟเหลือ​ ​3.99​ บาท ตามมติ​ ครม. บีบ กฟผ.และ​ ปตท.ช่วยรับภาระไปก่อน

- Advertisment-

กกพ.นัด กฟผ. ปตท. ถกลดค่าไฟเหลือ 3.99บาทต่อหน่วยตามมติ ครม.ในวันพรุ่งนี้​(20​ก.ย.2566)​โดยมีแนวทางให้ทั้ง กฟผ.ยืดเวลาคืนต้นทุนค่าไฟคงค้างไปก่อนและให้ ปตท.ร่วมรับภาระส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติช่วย กฟผ.

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน( Energy News Center -ENC )รายงานว่า ในวันพรุ่งนี้​(20​ก.ย.2566)​คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะมีการเรียกตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ ปตท.มาร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการปรับลดค่าไฟฟ้าเดือน ​ก.ย.-ธ.ค.2566ให้เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2566

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( กกพ.) เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมาเห็นชอบ ให้มีการปรับลดค่าไฟฟ้าลงจากอัตรา 4.70 บาทต่อหน่วย เหลือ 4.45 บาทต่อหน่วย โดยที่ กฟผ.จะได้รับคืนภาระต้นทุนคงค้าง ประมาณ 38.31 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 23,428 ล้านบาท แต่เมื่อ ครม.ตั้งโจทย์ให้ค่าไฟฟ้าต้องปรับลดลงให้เหลือ 3.99บาทต่อหน่วย ทาง กกพ.จึงต้องหาแนวทาง ว่า ส่วนที่จะลดลงมาอีก 46 สตางค์ต่อหน่วย จะได้มาอย่างไร โดย กกพ.จะเสนอแนวทางให้ กฟผ.ยืดเวลาการจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้าง ดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อนำส่วนที่จะจ่ายคืนให้ กฟผ.มาลดค่าไฟลง และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ กฟผ.มากนัก จึงจะให้ กฟผ.จ่ายค่าก๊าซธรรมชาติให้ ปตท.ในราคาที่ กกพ.เคยประเมินเอาไว้

- Advertisment -

ทั้งนี้ในการประเมินราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (Pool Gas ) สำหรับเดือน ก.ย.-ธ.ค.2566 ของ กกพ.เดิมอยู่ที่ 323 บาทต่อล้านบีทียู แต่ ราคาที่ กกพ.จะเจรจากับ ปตท.เพื่อให้ กฟผ.จ่ายจะอยู่ที่ 304 บาทต่อล้านบีทียู โดยหากในวันที่ถึงกำหนดจ่ายค่าก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าแล้ว ราคา Pool Gas เฉลี่ยสูงเกิน 304 บาทต่อล้านบีทียู ก็จะให้ ปตท.เป็นผู้รับภาระไว้ก่อน แล้วจึงให้ กฟผ.ทยอยจ่ายคืนส่วนต่างค่าเชื้อเพลิงให้ ปตท.เป็นงวดๆ

ปัจจุบัน กฟผ.แบกภาระต้นทุนส่วนต่างค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนไปก่อนเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือนก.ย.2564-เม.ย.2566 เป็นเงินรวมประมาณ 135,297 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหาร กฟผ.เคยมีหนังสือแจ้งต่อ กกพ.ถึงความจำเป็นที่ต้องได้รับการทยอยใช้คืนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในปี 2567

Advertisment

- Advertisment -.