กกพ.งัดมาตรา 57 เปิดทาง กฟผ. และปตท.นำเข้า LNG โควต้าปี 64 แทน Shipper เอกชน

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) บังคับใช้มาตรา 57 ภายใต้พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงานปี 2550 เปิดทางให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โควต้า ปี 2564 ปริมาณ 4.8 แสนตัน แทน Shipper เอกชนรายใหม่ ที่ไม่ยอมนำเข้าตามนโยบายเปิดเสรีธุรกิจก๊าซของรัฐ เนื่องจาก Spot LNG​ มีราคาขยับสูง เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ ทำให้ภาระต้นทุนที่ควรจะเป็นของShipper เอกชน ถูกผลักไปให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับแทน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า โควต้านำเข้า LNG ของปี 2564 ปริมาณ 4.8 แสนตันนั้น ถูกจัดสรรไว้ให้ ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือ Shipper รายใหม่ ที่เป็นเอกชนได้สิทธิ์เป็นผู้นำเข้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.และ 4 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า Shipper เอกชนรายใหม่ ไม่มีรายใดแจ้งความประสงค์จะนำเข้าLNG ตามโควต้าปี64ดังกล่าว เนื่องจาก ราคา LNG ขยับขึ้นสูงกว่า ราคา Pool Gas​ ที่ซื้อได้จาก ปตท. หาก Shipper นำLNG เข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้าของตัวเองก็จะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเองด้วย โดย กกพ.เองก็ไม่ได้มีกฏระเบียบหลักเกณฑ์ ที่จะบังคับให้ Shipper เอกชน ต้องดำเนินการตามนโยบายที่ออกมาได้

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจนกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ทางกกพ. จึงต้องบังคับใช้ กฏหมายการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในมาตรา 57 เพื่อให้ กฟผ. และ ปตท. เป็นผู้นำเข้า LNG ในโควต้า ปี 64 แทน โดยในส่วนของ กฟผ.จะนำเข้ารวมปริมาณ 3.6 แสนตัน ซึ่ง 2.4 แสนตัน มีการนำเข้ามาในเดือน ก.ย.และต.ค. แบ่งเป็น 4 ลำเรือ และเดือน พ.ย.-ธ.ค. อีก 2 ลำเรือ ลำเรือละ 6 หมื่นตัน ส่วน ปตท. จะนำเข้าในปริมาณ 1.2 แสนตัน ในช่วง เดือน พ.ย.และ ธ.ค. จำนวน 2 ลำเรือ ลำเรือละ 6 หมื่นตัน เช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ปัจจุบันราคา Spot LNG ปรับตัวขึ้นมาสูงมาก จากที่ราคาเฉลี่ยเมื่อเดือน พ.ค.64 อยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐ​ต่อล้านบีทียู ขยับขึ้นมาเป็นประมาณ 57 เหรียญสหรัฐ​ต่อล้านบีทียูในปัจจุบัน ทั้งนี้การที่ภาครัฐไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ทั้ง กฟผ.และ ปตท. มีเวลามากพอในการเจรจาซื้อ Spot LNG ทำให้การซื้อ Spot LNG เพื่อใช้ในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. 64 จะได้ LNG ในราคาที่แพง

- Advertisment -

ทั้งนี้การที่ กฟผ.และ ปตท. ต้องมานำเข้า Spot LNG ในโควต้าปี 64 แทน Shipper เอกชน ทำให้ ภาระต้นทุนLNG ที่เพิ่มขึ้น ถูกผลักไปอยู่ในค่าไฟฟ้าส่วนของต้นทุนผันแปร หรือ เอฟที ที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับภาระ แทนที่ภาระดังกล่าว Shipper รายใหม่ควรจะต้องเป็นผู้รับไว้ ตามนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซระยะที่ 2 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับสถานการณ์ที่ราคา Spot LNG ขยับขึ้นสูงถึง 57 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ทาง กกพ. พยายามที่จะดูแลราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วงนี้ โดยให้ กฟผ. ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าบางแห่งแล้ว เพื่อหันไปใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าแทน เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม รวมถึงโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอื่นๆ ที่สามารถปรับไปใช้น้ำมันแทนได้ เนื่องจากพบว่าการใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ยังมีต้นทุนที่ถูกกว่าราคา Spot LNG ในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน

สาระสำคัญของ มาตรา 57 ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ระบุว่า ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าเป็น
ครั้งคราว หรือกรณีจําเป็นที่ต้องสํารองเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งให้
ผู้รับใบอนุญาตเพิ่มหรือลดการผลิตหรือการจําหน่ายไฟฟ้าได้ในกรณีเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งคราว และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้
จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติดําเนินการเจรจากับผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางเพิ่มปริมาณการผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติ
และให้รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการ

Advertisment