กกพ. คาดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ประชาชน100เมกะวัตต์แรกได้ไตรมาส2ปีนี้

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เตรียมออกระเบียบและหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์แรกได้ช่วงไตรมาส 2 และเกิดการรับซื้อไฟฟ้าได้จริงช่วงปลายปี 2562 นี้ เบื้องต้นกำหนดราคารับซื้อ 1.6-1.8 บาทต่อหน่วย มูลค่าการลงทุนประมาณ 30-40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างเตรียมการออกระเบียบและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์ แรกของปี 2562 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 โดยหลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบอย่างเป็นทางการแล้ว จะเร่งจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2562 และจากนั้นจะใช้เวลาดำเนินกระบวนการคัดเลือก 4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นการขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ช่วงปลายปี 2562

ทั้งนี้ ในหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะกำหนดราคารับซื้อไม่เกิน 1.6-1.8 บาทต่อหน่วย โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก และส่วนเกินที่เกินสามารถขายเข้าระบบได้ รวมทั้งจะกำหนดว่าจะรับซื้อแต่ละรายไม่เกินเท่าไหร่ และแบ่งสัดส่วนการรับซื้อระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) อย่างไร โดยเบื้องต้นต้องหารือกับการไฟฟ้าและสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก่อน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชน 15 วัน จากนั้นจึงจะออกเป็นประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเกิดการลงทุน 30-40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

- Advertisment -

สำหรับมติ กพช.เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562 กำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภายในปลายปี 2580 ให้ได้จำนวน 10,000 เมกะวัตต์ โดย 10ปีแรกของแผนจะรับซื้อไฟฟ้าจากปีละ 100 เมกะวัตต์ ต่อเนื่อง จากนั้นจะขึ้นกับนโยบายภาครัฐต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.