กกพ.คาดเริ่มคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้า ภายใน มี.ค.นี้ แต่คนอยู่บ้านเช่า ห้องเช่า หมดสิทธิ์

- Advertisment-

“กกพ.” เตรียมวางหลักเกณฑ์ เพื่อมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เริ่มทยอยคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมติ ครม. ภายในเดือน มี.ค.2563 นี้ โดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย และผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก รวมประมาณ 21.5 ล้านรายทั่วประเทศ คิดเป็นวงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท  เผยคนรวยได้อานิสงส์ด้วย ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่บ้านเช่า ห้องเช่า จำนวนมาก จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. คาดว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเริ่มทยอยคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ ภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ โดยจะทยอยคืนให้ครอบคลุมประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก รวมประมาณ 21.5 ล้านรายทั่วประเทศ คิดเป็นวงเงินรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการดำเนินการของ กกพ. จะคำนึงถึงการดูแลผลกระทบ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อความมั่นคง และคุณภาพการให้บริการเป็นหลักด้วย

- Advertisment -

โดยในรูปแบบการคืนเงินประกัน แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการขอรับเงินคืน รวมทั้งการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระหว่างนั้น ทาง กกพ. และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะมีการประชุมสรุปหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

สำหรับมาตรการการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า นับเป็นมาตรการล่าสุดของสำนักงาน กกพ. ซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่การปรับปรุงมาตรฐานสัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย  และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ และล่าสุดมาตรการคืนเงินดอกผลจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ และเริ่มคืนดอกผลผ่านส่วนลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมติ ครม. ในทางปฏิบัติ หากไม่มีการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่รัดกุม ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีฐานะดี และไม่มีความจำเป็นต้องได้รับเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว จะได้รับอานิสงส์ จากมาตรการนี้ด้วย ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการเงินกระตุ้นเพื่อช่วยเรื่องค่าครองชีพ แต่เป็นผู้ที่เช่าอาศัยในบ้านเช่า ห้องเช่า หรือแฟลต  อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากจะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้

Advertisment