กกพ.ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอ​โรงไฟฟ้า​ชุมชน​เพิ่ม​อีก​7​วัน​

N2032
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ ​(กกพ.) ขยายเวลาเปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพิ่มอีก​7​ วัน​ จาก 19-23 เม.ย. 2564 เป็น 21-30 เม.ย. 2564​ หลังมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จากการแห่ยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าเมื่อเดือน มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขยายระยะเวลาเปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก​(โครงการนำร่อง) พ.ศ.2564 ออกไปอีก 7 วัน จากเดิมที่กำหนดไว้ระหว่าง 19-23 เม.ย. 2564 เป็น 21-30 เม.ย. 2564 โดย กกพ.จะประกาศในเว็บไซต์ กกพ. www.erc.co.th ต่อไป

ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องขยายวันดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้มาขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก​ (VSPP) ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าได้ ในเดือน มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้นมั่นใจว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น กกพ. จึงพิจารณาให้ขยายเวลาเปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้านานขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม กกพ.เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการจนครบจำนวน 150 เมกะวัตต์ ของการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กมาก​ (VSPP) มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยโครงการที่เปิดรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลล่าสุดคือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2560 หรือโครงการ SPP Hybrid Firm ซึ่งยอมรับว่าเป็นเวทีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่มีกำลังการผลิต ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ มาแข่งขันกัน ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก​ (VSPP) กำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปแข่งขันได้

แต่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ครั้งนี้จะเป็นเวทีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์มาแข่งขันกันเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP รายใหญ่กว่าอาจไม่สนใจ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็กเกินไป

สำหรับไทม์ไลน์กระบวนการประมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น ทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ระหว่าง 19-30 เม.ย. 2564 จากนั้นจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 และผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับการพิจารณาการประมูลแข่งขันด้านราคาในวันที่ 14 ก.ค. 2564 และ สำนักงาน กกพ. จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ก.ค. 2564

ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ภายใน 120 วัน นับจากประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ(SCOD) ภายใน 3 ปี หรือภายในปี 2567

โดยโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ​(พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน3 เมกะวัตต์

อัตรารับซื้อไฟฟ้า แบ่งเป็น 1. ชีวมวล กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ คิดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.8482 บาทต่อหน่วย และกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 3 เมกะวัตต์ FiT ที่ 4.2636 บาทต่อหน่วย 2. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) มี FiT ที่ 4.7269 บาทต่อหน่วย โดยทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และมี FiT Premium สำหรับพื้นที่พิเศษ อีก 0.50 บาทต่อหน่วย

Advertisment

- Advertisment -.