กกพ.กดค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย ปีหน้า ลดเหลือ 3.61 บาทต่อหน่วย แม้ต้นทุนเชื้อเพลิงจะสูงขึ้น

- Advertisment-

กกพ. บริหารจัดการลดค่าเอฟที งวด ม.ค. – เม.ย. 64 ลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ -15.32 สตางค์ ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟโดยรวมเฉลี่ยเหลือหน่วยละ 3.61 บาทต่อหน่วย แม้ราคาเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาก๊าซจะปรับสูงขึ้นอีก 5.63 บาทต่อล้านบีทียู 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 เหลือ  ติดลบ15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้า (ก.ย. – ธ.ค. 2563) ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้บริหารจัดการ และตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

“ถึงแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มความต้องการ
ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นในตลาดโลก แต่ด้วยการบริหารจัดการ การนำเข้า LNG Spot ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาก๊าซในอ่าวในช่วงที่ผ่านมา และสามารถทดแทนก๊าซในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ราคา Pool Gas มีราคาถูกลง ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีราคาถูกลงกว่าที่ได้เคยประมาณการไว้

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม กกพ. ได้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น  สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น  ปัจจัยเสี่ยงใน เรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงค่าเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 แล้ว จึงมีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟทีในอัตรา -15.32 สตางค์ ในรอบ ม.ค – เม.ย. 2564 ” นายคมกฤช กล่าว

สำหรับปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด ม.ค. – เม.ย. 2564 ประกอบด้วย

1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 เท่ากับประมาณ 60,685 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 58,910 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 55.32 นอกจากนี้เป็นการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 14.92 ลิกไนต์ของ กฟผ. ร้อยละ 9.47 ถ่านหินนำเข้า ร้อยละ 8.31 และอื่นๆ อีก ร้อยละ 8.14

3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมา ยกเว้นราคาถ่านหินนำเข้าที่ปรับตัวลดลงจากงวด ก.ย. – ธ.ค. 2563 โดยราคาก๊าซปรับเพิ่มขึ้น 5.63 บาทต่อล้านบีทียู ราคาน้ำมันเตาปรับขึ้น 4.17 บาทต่อลิตร ดีเซลปรับขึ้น 3.51 บาทต่อลิตร ส่วนถ่านหินนำเข้าปรับลดลง 152 บาทต่อตัน

4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1 – 31 ก.ย. 2563) เท่ากับ 31.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากประมาณการในงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่  32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บประจำเดือน
มกราคม – เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2563 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

นายคมกฤช กล่าวด้วยว่า  กกพ.จะพยายามตรึงค่าFt ทั้งปี 2564 ให้ได้ประมาณ -12.97 สต./หน่วย แต่หากมีปัญหาโควิด-19 รอบ2  จะทำให้ค่าFt อยู่ที่ -15.32 สตางต์ต่อหน่วย   ตามเงื่อนไขราคาน้ำมันดิบดูไบที่ 41.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

Advertisment

- Advertisment -.