Swap & Go จับมือ ทิพยประกันภัย และ ดีพี เซอร์เวย์ เปิดตัวโครงการ “EV Surveyor” สร้างสังคมไร้มลพิษ

- Advertisment-

Swap & Go จับมือ ทิพยประกันภัย และ ดีพี เซอร์เวย์ เปิดตัวโครงการ “EV Surveyor” สร้างสังคมไร้มลพิษ นำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ได้ พร้อมให้บริการสำรวจภัยแบบครบวงจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

14 ธันวาคม 2565 – นางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) (ซ้าย) นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด (ดีพี เซอร์เวย์) (ที่ 2 จากซ้าย) นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และ ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทิพยประกันภัย) (ขวา) ร่วมเปิดตัวโครงการ “EV Surveyor” ส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆในธุรกิจประกันวินาศภัย Swap & Go ผู้ให้บริการเครือข่ายการสลับแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ ส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ได้ในโมเดลอัพเกรด รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า ให้แก่ ดีพี เซอร์เวย์ นำร่องใช้งานให้บริการงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆในธุรกิจประกันวินาศภัย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยตั้งเป้าหมายการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้ได้จำนวน 100 คัน ในปี 2566

- Advertisment -
Advertisment