Sungrow ลงนาม MOU กับ กฟภ. เดินหน้าขยายความร่วมมือระบบกักเก็บพลังงานและไฮโดรเจน

- Advertisment-

Sungrow และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานและไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวครอบคลุมการสร้างความร่วมมือในหลายด้าน ทั้งระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตราสารหนี้สีเขียว และบล็อกเชน โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทั้ง 2 ฝ่ายที่ต้องการร่วมกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำสำหรับประเทศไทย เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนั้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความต้องการด้านพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมเดินหน้าบรรลุเป้าหมายสิ่งแวดล้อมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย

สำหรับการลงนามใน MOU ครั้งนี้ ซันโกรว์จะใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการคิดค้นและบ่มเพาะโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้

- Advertisment -

ทั้งนี้  ซันโกรว์ระบุว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญ โดยได้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 1 กิกะวัตต์ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานกว่า 140 เมกะวัตต์-ชั่วโมงในประเทศไทย อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำของอุตสาหกรรมนี้ ได้รับการนำไปใช้ในโครงการ RE ที่สำคัญมากมาย ซึ่งเร่งให้คนไทยหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนกันรวดเร็วกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ หรือใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซันโกรว์และซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ (Super Energy) ยังเคยร่วมงานกันในปี 2564 กับหนึ่งในโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาด 136.24 เมกะวัตต์ชั่วโมง และล่าสุด ทางบริษัทยังได้จัดหาโครงการกักเก็บพลังงานขนาด 6.19 เมกะวัตต์ชั่วโมงให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

นายสตีเวน จู (Steven Zhu) ผู้จัดการประจำประเทศของซันโกรว์ ไทยแลนด์ (Sungrow Thailand) กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ กฟภ. และร่วมกันสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ซันโกรว์วางกลยุทธ์ในตลาดไทยมาหลายปี และเดินหน้าพัฒนา RE ของไทยอย่างต่อเนื่องด้วยโซลูชันขั้นสูง เรามั่นใจว่าจะสานต่อการเดินหน้าด้านนวัตกรรม เพื่อเร่งการพัฒนา RE ของประเทศไทยต่อไป”

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังจับกระแสการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Solar PV + BESS) และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซันโกรว์มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกัน รวมถึงจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก นอกจากนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จในโครงการ RE ที่สำคัญในท้องถิ่น เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับซันโกรว์ และได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงสภาพแวดล้อมที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์”

Advertisment

- Advertisment -.