PTTOR และบางจาก ประกาศไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันช่วงสงกรานต์ เริ่ม 10-17 เม.ย.นี้

- Advertisment-

ผู้ค้าน้ำมัน ทั้ง PTTOR และบางจากฯ มอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ของไทย โดยจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เริ่ม 10-17 เมษายนนี้ รวมเป็นเวลา 8 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 เมษายน 2562 เป็นเวลา 8 วัน PTT Station กว่า 1,700 แห่งทั่วประเทศ จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเพื่อเป็นของขวัญสำหรับคนไทย และอำนวยความสะดวกผู้เดินทางทั้งท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงก็จะปรับลดราคาน้ำมันลงอีก รวมทั้งวางแผนให้คลังน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศสำรองน้ำมันอย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงหยุดสงกรานต์

- Advertisment -

นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณรถขนส่งน้ำมัน เพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่คาดว่าจะใช้น้ำมันมากกว่าปกติ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกแห่งมีน้ำมันเพียงพอ พร้อมทั้งจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเป็นทั้งจุดพักรถ ห้องน้ำสะอาด ศูนย์อาหาร รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อที่เพิ่มปริมาณสินค้ามากกว่าปกติ และร้านคาเฟ่อเมซอน รองรับการให้บริการประชาชนที่เดินทางเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายนนี้ รวม 6 วัน และพร้อมจะปรับลดราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลง ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้คนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ในโครงการ “มิตรแท้นักเดินทางตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 11 รายการ เพื่อเตรียมสภาพรถก่อนการเดินทางและรณรงค์สร้างสำนึกขับขี่ปลอดภัยในโครงการเมาไม่ขับ รวมทั้งเตรียมสำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการและคลังน้ำมันของบริษัทฯ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ พร้อมเพิ่มจำนวนรถขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะรองรับความต้องการใช้น้ำมันในช่วงวันหยุดยาวนี้ได้  และให้ประชาชนมีน้ำมันใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนจัดทีมพนักงานต้อนรับและทีมบริการเสริมเพื่อความรวดเร็ว ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าและช่วยจัดการจราจรภายในสถานีบริการน้ำมัน จัดเตรียมห้องน้ำ ตู้เอทีเอ็ม ร้านสพาร์ ร้านกาแฟอินทนิล เป็นต้น ให้พร้อมบริการประชาชน

Advertisment