PTTOR เปิดปั๊ม140แห่ง ให้ประชาชนตรวจสภาพรถฟรี วันนี้ถึง5เม.ย.2562

- Advertisment-

PTTOR เปิดให้บริการประชาชนตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ในปั๊ม140 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้-5เม.ย.2562 สนองนโยบายรัฐประหยัดพลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 29มี.ค.2562 นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และ นาย สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิด “โครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน” หรือ “PTT Station Engine Tune Up 2019” ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แยกประชาอุทิศ – ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีแก่ประชาชน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ (Fit Auto) และศูนย์โปรเช็ค (ProCheck) รวม 140 แห่ง ทั่วประเทศ

- Advertisment -

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR กล่าวว่า PTTOR ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัด “โครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน” เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547  หรือกว่า 16ปีมาแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน ลดมลพิษ และลดอุบัติเหตุอันเกิดจากความไม่พร้อมของเครื่องยนต์ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้นำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

โดยในปี 2562 นี้ คาดว่าจะมีผู้นำรถยนต์เข้ามาตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 150,000 คัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการใช้น้ำมันลงได้กว่า 10 ล้านลิตรต่อปี ลดการนำเข้าน้ำมันได้กว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้กว่า 23,000 ตันต่อปี

Advertisment

- Advertisment -.