PTTOR ร่วมกับ ธกส.มอบส่วนลดน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตรช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร

- Advertisment-

PTTOR ร่วมกับ ธ.ก.ส. มอบส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 50 สตางค์ต่อลิตร ที่ PTT Station เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ผ่านโครงการบัตรเกษตรสุขใจ

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือPTTOR  และ นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ร่วมมอบสิทธิพิเศษแก่เกษตรกรผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจ เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรเกษตรสุขใจ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมรายการ โดยมอบส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 50 สตางค์ต่อลิตร ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000บาท/บัตร/เดือน รวมทั้งยังมอบส่วนลดน้ำมันหล่อลื่น 10% จากราคาขายปลีก ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอันเป็นปัจจัยหนึ่งของการผลิตทางการเกษตร โดยผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจสามารถร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร.1365

Advertisment

- Advertisment -.