PTTOR รุกเปิดคาเฟ่ อเมซอน สาขาแรกในมาเลเซีย

- Advertisment-

PTTOR เดินหน้าขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน ต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดสาขาแรกในประเทศมาเลเซีย นับเป็นประเทศที่ 9 ของตลาดเอเชีย ส่งผลให้ขณะนี้ มีสาขารวมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 2,800 สาขา พร้อมมุ่งสู่การเป็นโกลบอลแบรนด์ ในอนาคต  

นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และนายวาน คามารุดดิน (Wan Kamaruddin) ร่วมพิธีเปิด คาเฟ่ อเมซอน สาขาเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City) ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศมาเลเซีย และเป็นสาขาที่ 2,808 ของคาเฟ่ อเมซอน ทั่วโลก

- Advertisment -

นางสาวจิราพร กล่าวว่า PTTOR ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก กล่าวว่า การขยายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน มายังประเทศมาเลเซียครั้งนี้ ทาง PTTOR ได้ปรับเปลี่ยนเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างบางรายการให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่การเข้าไปทำตลาดในประเทศต่างๆ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจตลอดช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเติบโตทั้งจำนวนสาขาและยอดจำหน่ายต่อสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยในปี 2561 คาเฟ่ อเมซอน มียอดขายรวมถึง 225 ล้านแก้ว ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 2,800 สาขา ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน และยังคงมีแผนขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป เพื่อผลักดันให้คาเฟ่ อเมซอน มุ่งสู่ความเป็นโกลบอลแบรนด์ ในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของการเป็น “กรีน โอเอซิส” ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อาทิ การเลือกใช้แก้วไบโอ คัพ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยที่สลายได้ การใช้หลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก การใช้ช้อนส้อมและมีดที่ผลิตจากไม้แทนการใช้พลาสติก เป็นต้น

“คาเฟ่ อเมซอน เป็นแบรนด์ไทยที่ PTTOR พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ปี 2545 และมุ่งหวังเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล” นางสาวจิราพรกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.