PTTOR มีแผนเปิดปั๊มใหม่เพิ่ม155แห่งในปีนี้ พร้อมตั้งเป้ายอดขายโต3%

- Advertisment-

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTOR มีแผนเพิ่มปั๊มใหม่อีก155 แห่ง ภายในปี2562 จากปัจจุบันที่มีอยู่1,700แห่ง โดยจะมีปั๊ม 50แห่งที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หวังช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10-40%  ในขณะที่ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันรวมปีนี้เพิ่ม 3%

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTOR เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายปริมาณขายน้ำมันรวมปี 2562 เติบโต 3% จากระดับ 26,351 ล้านลิตรในปี 2561 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นการเติบโตตามอุตสาหกรรม ขณะที่การเติบโตระดับดังกล่าวนับว่าสูงกว่าปี 2561 ที่ขยายตัวเพียง 1.3% เป็นผลจากแผนขยายสถานีบริการน้ำมันในประเทศที่ในปี 2562 มีเป้าหมายจะเปิดทั้งสิ้น 155 แห่งจากปัจจุบันที่มีราว 1,700 แห่ง รวมถึงมีแผนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในสถานีบริการน้ำมันด้วย โดยวางเป้าจะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 50 แห่ง คาดว่าจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ราว 10-40% จากปัจจุบัน

ด้านกลยุทธ์ปี2562 นี้ จะเน้นการขายน้ำมันที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลพรีเมียม ที่มีการผลิตได้ตามมาตรฐานยูโร 5 รวมถึงการบริการและเพิ่มธุรกิจเสริม ซึ่งจะเป็น Co-brand ที่จะมาเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ขณะที่การขายน้ำมันดีเซล B20 ในสถานีบริการน้ำมันปัจจุบันมีอยู่ 16 แห่ง คาดว่าจะเพิ่มเป็น 30 แห่งในสิ้นเม.ย.2562นี้

- Advertisment -

ส่วนความคืบหน้าการนำหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นแบบรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าการยื่นไฟลิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใด

Advertisment