PTTOR ตรึงราคาน้ำมัน 9 วัน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

- Advertisment-

PTTOR ตรึงราคาน้ำมัน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 (รวม 9 วัน) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมตรียมแจกของขวัญจากโครงการ “ไทยเด็ด” ให้ลูกค้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ วันที่ 1 ม.ค. 62

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 หรือเป็นเวลา 9 วัน PTTOR จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station แม้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และจะปรับลดราคาน้ำมันลงด้วยหากราคาในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพื่อเป็นของขวัญให้คนไทยที่เดินทาง ทั้งท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา พร้อมกำชับคลังน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศสำรองน้ำมันและจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดช่วงวันหยุดปีใหม่ รวมทั้งเพิ่มปริมาณรถขนส่งน้ำมัน เพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะมีการใช้น้ำมันมากกว่าปกติ

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ยังเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการทั่วประเทศ เป็นน้ำมันชนิดใดก็ได้ไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 จะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ “ไทยเด็ด” จากเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ เพื่อส่งความสุขและขอบคุณผู้บริโภคที่ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station มาโดยตลอด ยังเป็นการมอบรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทย และส่งเสริมผู้ประกอบการรายยย่อย (SMEs) ในท้องถิ่นด้วยการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

- Advertisment -

ทั้งนี้ PTTOR ได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ดำเนินโครงการ “ไทยเด็ด” โดยสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่สถานีบริการน้ำมัน ตามแนวคิดที่จะพัฒนาสถานีบริการ PTT Station ให้เป็นศูนย์กลางชุมชม หรือ Living Community เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.