PTTORจับมือGC เปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน พระราม4 เป็นต้นแบบCircular Living

- Advertisment-

 PTTOR จับมือ GC ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่  โดยนำวัสดุเหลือใช้จากร้านกาแฟ ขยะพลาสติก มาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นของใช้และของตกแต่งในร้านคาเฟ่ อเมซอน พระราม 4 ให้เป็นร้านสาขาต้นแบบ ภายใต้แนวความคิด Circular Living ซึ่งใช้ทรัพยากรตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และมุ่งสู่การขับเคลื่อน 5Rs โดยเพิ่ม Refuse และ Renewable 

 เมื่อเร็วๆนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR  พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTOR  ร่วมกับ  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากร้านกาแฟ ขยะพลาสติก มาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นของใช้ออกแบบตกแต่งร้าน ภายใต้แนวความคิด Circular Livingซึ่งใช้ทรัพยากรตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และมุ่งสู่การขับเคลื่อน 5Rs โดยเพิ่ม Refuse และ Renewable  เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริง อีกทั้ง ยังมีการนำพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ที่ผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ภายในร้าน  ตอกย้ำการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลาสติกทางเลือกและร่วมลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศอีกด้วย 

ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาพระรามสี่ ซึ่งจะเป็นร้านต้นแบบ คาดว่าจะเปิดให้บริการสาขาแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 โดยตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ในร้านสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็น เปลือกกาแฟ ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นถาด Countertop หรือของใช้ต่าง ๆ ภายในร้าน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ของใช้ภายนอก เช่น พลาสติกSingle used จำพวกถุงพลาสติก แก้วหรือขวดน้ำ ก็สามารถนำมาทำเป็นผนังตกแต่ง (Façade) หรืออิฐบล็อกสำหรับใช้ทำเป็นทางเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ในร้านต้นแบบจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ เช่น แก้วเย็นที่ผลิตจาก PLA แก้วร้อนที่เคลือบด้วยPBS ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.